Voorbeeldregeling ongewenst gedrag

Reglement

MS Word 60.41 kb

07-08-2019

Download deze tool
Belangrijke onderwerpen in een gedragscode op het gebied van gewenste en ongewenste omgangsvormen zijn pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie.

Een reglement maakt duidelijk welk gedrag u van werknemers in uw organisatie verwacht en hoe zij kunnen omgaan met ongewenst gedrag van anderen.

Een gedragscode is vooral een uitwerking van wettelijke kaders, zoals de Grondwet en de Arbowet. De precieze uitwerking is uiteraard maatwerk, maar dit voorbeeld geeft u een degelijke basis.Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.