VERDIEPINGSARTIKEL

De bedrijfsmaatschappelijk werker: hulp bij problemen

Als werknemers vastlopen of in de problemen raken, kunnen er verschillende functionarissen betrokken zijn bij het vinden van een oplossing. Eén daarvan is de bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW): een maatschappelijk of sociaal werker die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers met problemen die hun functioneren belemmeren.


19 november 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Katja Burley, Inter Alia | Copy & Content voor kennisintensieve organisaties, katja@interalia.nl, www.interalia.nl


De BMW kan hulp bieden bij werkgerelateerde problemen, maar ook bij privéproblemen die invloed hebben op het werk. De inzet van een BMW kan helpen om verzuim te voorkomen, of bijdragen aan de re-integratie van een werknemer.

Psychosociale problemen werknemers

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is een hulpverlener die zich met name richt op psychosociale problemen van werknemers. Dit zijn problemen met een psychisch en een sociaal element: het gaat over gedachten en gevoelens (bijvoorbeeld boosheid, somberheid, angst) en over de interactie met anderen (bijvoorbeeld moeilijkheden met familie, collega’s, de woningbouwvereniging of de overheid).

Als een werknemer aangeeft dat hij door dit soort problemen minder goed functioneert, of als de leidinggevende merkt of vermoedt dat er iets aan de hand is, dan kan de inzet van een BMW helpen.

Voorbeelden

Bij wat voor soort problemen helpt een bedrijfsmaatschappelijke werker? De oorzaken van verminderd functioneren kunnen heel divers zijn. Enkele voorbeelden: 

  • conflicten over de inhoud van het werk (verdiepingsartikel)
  • samenwerkingsproblemen met collega’s of leidinggevende
  • spanning en onzekerheid door reorganisatie of overplaatsing
  • problemen met communicatie of assertiviteit
  • stress op het werk of thuis
  • relatieproblemen of financiële problemen die het werk beïnvloeden
  • mantelzorg, scheiding of rouw (verdiepingsartikel)

Begeleiden en coachen werknemers

Een BMW is ertoe opgeleid om werknemers op een oplossingsgerichte manier te begeleiden en te coachen bij problemen die van invloed zijn op het werk. Ook kent de BMW de weg naar andere hulpverleners en instanties, zoals een psycholoog, de bedrijfsarts, schuldhulpverlening en gemeentelijke diensten.

Het uiteindelijke doel van de hulp door de bedrijfsmaatschappelijk werker is dat de werknemer zich weer stabiel gaat voelen, goed functioneert en met plezier naar het werk gaat.

Hebben de problemen van de werknemer al tot uitval geleid en is er een re-integratietraject opgestart, dan kan de inzet van een BMW het herstel bespoedigen. Als de werknemer zijn problemen kan oplossen, of als hij de vaardigheden aanleert of versterkt die nodig zijn om met zijn lastige situatie om te gaan, dan bevordert dat natuurlijk de re-integratie.

Rol bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) richting werkgever

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er echter niet alleen voor de werknemer, maar heeft ook een rol richting de werkgever. De BMW adviseert de werkgever over het omgaan met werknemers met psychosociale problemen, over re-integratie, en over het sociaal beleid en duurzame inzetbaarheid.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er niet alleen voor de werknemer

Ook kan een BMW bijvoorbeeld workshops geven over stress en vitaliteit (verdiepingsartikel), kan hij leidinggevenden coachen bij het omgaan met werknemers met problemen, of kan hij betrokken worden bij het opstellen van het beleid om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan.

De BMW werkt vanuit een onafhankelijke positie en de gesprekken die een werknemer met de BMW voert zijn altijd vertrouwelijk. In de samenwerking met de werkgever, leidinggevende en eventueel de bedrijfsarts, casemanager en arbeidsdeskundigen, zal de bedrijfsmaatschappelijk werker dan ook altijd waken voor die vertrouwelijkheid.

Psychosociale arbeidsbelasting

Werkgevers moeten beleid hebben om psychosociale arbeidsbelasting (PSA), oftewel stress, tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. De inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker kan deel uitmaken van dit beleid.

 

Maar een BMW richt zich niet alleen op psychosociale problemen die veroorzaakt zijn dóór het werk. De BMW kan ook bijdragen aan het oplossen van problemen waarvan de oorzaak buiten het werk ligt, maar die ervoor zorgen dat de werknemer tijdens zijn werkzaamheden minder goed kan functioneren.

BMW niet verplicht, maar wel waardevol

Werkgevers zijn niet verplicht om hun werknemers een consult bij een bedrijfsmaatschappelijk medewerker aan te bieden. Maar de inzet van een BMW kan veel opleveren: verbetering van prestaties, minder ziekmeldingen en korter verzuim. Daarnaast is het ook vanuit goed werkgeverschap een effectieve manier om bij te dragen aan het welzijn van werknemers.

Veel organisaties hebben zelf geen BMW in dienst, maar schakelen een externe BMW in op het moment dat de situatie daar om vraagt. Werkt u samen met een partij voor verzuimbegeleiding en re-integratie, dan behoort de inzet van een BMW vaak tot de mogelijkheden.

Heeft uw organisatie veel werknemers en spelen psychosociale problemen vaak een rol bij verzuim, dan kunt u onderzoeken of het de moeite waard is om een externe BMW niet alleen incidenteel maar op vaste dagen in te schakelen, of om zelf een BMW te werven. 

Goed werkgeverschap

Als arboadviseur weet u als geen ander dat goed werkgeverschap betekent dat u zich inzet voor het welzijn van werknemers. Als psychosociale problemen van werknemers leiden tot moeilijkheden op het werk, is dat niet alleen vanuit zakelijk oogpunt vervelend voor de werkgever, maar ook (en misschien nog wel meer) vanuit menselijk perspectief voor de werknemer.

Het is dan ook in beider belang dat de problemen aangepakt worden en dat de werknemer hulp krijgt. De inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker is in zulke situaties dan ook zeker het overwegen waard.