PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor een aantal stressveroorzakende factoren. Het gaat om agressie en geweld, pesten, werkdruk en discriminatie. Deze factoren kunnen lichamelijke en psychische klachten opleveren die uiteindelijk resulteren en langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om PSA te voorkomen of te beperken door deze factoren gericht aan te pakken.

Uitgelicht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde...

E-learning
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 16-09-2016

Gedragscode psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Belangrijke onderwerpen in een gedragscode op het gebied van gewenste en ongewenste omgangsvormen zijn pesten, agressie en geweld,...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 07-08-2019

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting...

De Arbowet beschouwt agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk als factoren die stress kunnen veroorzaken....

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 07-08-2019

Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting

Veel werknemers hebben last van psychische klachten. Er wordt dan ook van alles ondernomen om het aantal werknemers dat hier onder...

Verdiepingsartikel
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 30-04-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe zit het met het recht op onbereikbaarheid van uw achterban?

PSA 4 minuten | 29-07-2020

Een goede balans in werk en privé is van belang voor de gezondheid van uw achterban. Het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis kan...

Hoe de arbocatalogus kan helpen

Arbocatalogus 5 minuten | 25-06-2020

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Herkennen en voorkomen van een bore-out onder werknemers

PSA 4 minuten | 06-11-2019

Burn-outklachten, daar bent u als arboprofessional alert op. Maar inmiddels speelt ook het omgekeerde: bore-out. Het wordt wel de nieuwe w...

E-learning

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2016

Vraag en antwoord

Vertrouwenspersoon of een maatschappelijk werker: wat is het verschil?
Er is wel een verschil tussen de functies van een vertrouwenspersoon en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Breder... Lees het hele antwoord