Arbomarkt over preventie arborisico’s en PSA

18 november 2015 | Door redactie

Op woensdag 25 november vindt de Arbomarkt ‘Pak het risico aan dat u niet wilt lopen’ plaats. Daar komen verschillende arborisico’s zoals werkdruk, pesten en taal en veiligheid aan bod in workshops. Maar u kunt ook kennis opdoen over bedrijfshulpverlening en de arbocatalogus.

De Arbomarkt is bedoeld voor werkgevers, arboprofessionals en OR-leden. U krijgt informatie over arborisico’s en over instrumenten die kunnen worden ingezet om die risico’s te voorkomen of te bestrijden. Er is ook aandacht voor onderdelen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de workshops (pdf). Veel werknemers krijgen dan ook te maken met werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. De werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om beleid te voeren om PSA te voorkomen en beperken.

Betrokkenheid OR bij PSA-beleid

Het is dus van belang dat het beleid op papier staat in de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak, dat duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, dat er voorlichting wordt gegeven, dat er een vertrouwenspersoon is aangesteld (tool) en dat er een klachtenregeling is. Een ander belangrijk punt is dat de OR betrokken is bij het beleid. Het instemmingsrecht van uw OR is hierbij van toepassing.

Aandacht voor zwangerschap en de arbocatalogus

Op de Arbomarkt (gratis deelname) zijn ook workshops over onder andere uitzendwerk, zwangerschap en werk, taal en veiligheidsrisico’s en hoe uw organisatie de arbocatalogus (tools) kan inzetten. De Arbomarkt wordt georganiseerd door de Stichting van de Arbeid. Bespreek dus eventueel met uw OR welke onderwerpen op dit moment in uw organisatie spelen en of er een workshop is die daarbij aansluit.