Bedrijfsmaatschappelijk werker bij privéproblemen

18 januari 2023 | Door redactie

Een werknemer met privéproblemen, kan daardoor tijdelijk minder goed functioneren. Hoewel de oorzaak dan niet in het werk ligt, kan de werkgever toch helpen. Doorverwijzen naar de bedrijfsmaatschappelijk werker kan verzuim voorkomen.

Als werknemers problemen ervaren in hun privéleven, heeft dit vaak invloed op het werk. Ze presteren minder goed, werken minder snel, zijn eerder afgeleid en minder betrokken of gemotiveerd. Als ze hierdoor vastlopen of in de problemen raken, kan verwijzing naar een bedrijfsmaatschappelijk werker uitkomst bieden. Dit is een maatschappelijk of sociaal werker die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers met problemen die hun functioneren belemmeren. Dat kunnen werkgerelateerde problemen zijn, maar ook privéproblemen zoals een scheiding, een overlijden of financiële problemen en schulden (tool). Vooral in het laatste geval zullen werknemers hier niet snel zelf over beginnen. Dan is het zaak dat de leidinggevende de signalen herkent en daarop actie onderneemt (artikel).

Begeleiden en coachen

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is een hulpverlener die zich vooral richt op psychosociale problemen. Dit zijn problemen met een psychisch en een sociaal element: het gaat over gedachten en gevoelens (bijvoorbeeld boosheid, somberheid, angst) en over de interactie met anderen (bijvoorbeeld moeilijkheden met familie, collega’s of de leidinggevende). De bedrijfsmaatschappelijk werker is opgeleid om de werknemer op een oplossingsgerichte manier te begeleiden en te coachen. Ook kent hij de weg naar andere hulpverleners en instanties, zoals een psycholoog, de bedrijfsarts, schuldhulpverlening en gemeentelijke diensten. Het doel van de inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker is dat de werknemer zich weer stabiel voelt, goed functioneert en met plezier naar het werk gaat. Daarmee wordt ook voorkomen dat de privéproblemen leiden tot ziekteverzuim.