Drie routes voor OR om pesten tegen te gaan

29 maart 2017 | Door redactie

Om ondernemingsraden te ondersteunen bij het beleid tegen pesten op het werk, is de Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden ontwikkeld. De tool benoemt drie routes voor de OR.

Een aanpak tegen pesten op het werk is niet overbodig. Maar liefst 8% van de werknemers – ruim een half miljoen Nederlanders – geeft aan weleens gepest te worden op zijn werk. Bij 1,2% gebeurt dit zelfs structureel. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen, zoals een onaangename werksfeer en ziekteverzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De OR heeft de taak om – onder andere op basis van artikel 28 van de WOR – aan de arbeidsomstandigheden te werken. Daaronder valt ook het aanpakken van pesten.

OR kan zelf initiatief nemen voor maatregelen

Onderzoeksinstituut TNO heeft, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners, in de Roadmap Aanpak Pesten drie routes uitgewerkt die de OR kan volgen:

  1. Hulpvraag van werknemers aan OR: een gepeste werknemer vraagt om hulp of een werknemer meldt dat een collega gepest wordt.
  2. Organisatie vraagt OR: de OR ontvangt een instemmingsverzoek (artikel 27 WOR) van de directie voor nieuw beleid tegen pestgedrag, bijvoorbeeld een gedragscode (tool) of klachtenregeling (tool).
  3. Initiatief OR: om pesten te voorkomen, gebruikt de OR het initiatiefrecht om voorstellen te doen aan de bestuurder voor maatregelen (artikel 23 WOR).

Voorbeelden, cijfers, tips en wetten in Roadmap

Per route krijgt de OR allerlei tips, die goed toepasbaar zijn in de praktijk. De uitleg van de routes wordt ondersteund met voorbeelden en cijfers. Ook schetst de Roadmap (pdf) het wettelijk kader voor beleid tegen pesten. Naast de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat onder meer de Arbowet beschermende bepalingen.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten