Helft werkgevers geen protocol ongewenst gedrag

27 juni 2024 | Door redactie

Bijna de helft van de vrouwen heeft op het werk te maken met (seksuele) intimidatie. Ook heeft nog niet de helft van de werkgevers een protocol voor ongewenst gedrag. Vooral kleine organisaties blijven in gebreke, zo blijkt uit onderzoek van CNV.

Vakbond CNV heeft onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie op de werkvloer. De vakbond ondervroeg hiervoor 3.000 werkenden. 42% van de vrouwelijke respondenten  heeft ervaring met seksueel getinte opmerkingen, schunnig taalgebruik of sisgeluiden op de werkvloer. Dat is veel meer dan bij mannen (17%). Vrouwen hebben ook vijf keer vaker te maken met aanranding dan mannen, respectievelijk 14% en 3%. Een vijfde van de vrouwen heeft te maken met digitale seksuele intimidatie, onder meer via seksueel getinte mails of appjes en afbeeldingen. Seksuele intimidatie is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de werkgever moet maatregelen nemen om medewerkers hiertegen te beschemen (toolbox).

Vaker seksuele intimidatie in kleine bedrijven

Bij 11% van de respondenten ging het om seksuele intimidatie door de leidinggevende. Dat is extra kwalijk omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Slachtoffers zijn bang voor de consequenties, zoals verlies van hun baan. Bijna de helft van de ondervraagde organisaties heeft geen protocol tegen seksuele intimatie. Bij kleine bedrijven (tot 10 werknemers) zelfs bijna 80% niet. Kleine bedrijven scoren op alle gebieden slechter: seksuele intimidatie komt vaker voor, ook door de werkgever. Er is geen protocol of beleid en dus ook geen officieel meldpunt of meldprocedure. De bedrijfscultuur is vaak informeel en ‘ons kent ons’ en dat maakt het nog lastiger om ongewenst gedrag te bespreken. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een van de maatregelen die de werkgever kan nemen. Dit wordt binnenkort verplicht.