Inspectie SZW bestrijdt PSA

28 september 2015 | Door redactie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vormt een groot risico voor zowel werknemers als werkgevers. Maar liefst zes miljoen verzuimdagen per jaar zijn gerelateerd aan werkdruk en werkstress. De Inspectie SZW gaat daarom in 2016 streng controleren of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen.

In het Jaarplan 2016 (pdf) staat op welke arbeidsrisico’s Inspectie SZW zich volgend jaar gaat richten. In 2016 gaat de Inspectie SZW onderzoeken en controleren of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij hun werknemers te voorkomen. Denk aan te hoge werkdruk, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. De stress die hier voor werknemers uit voortkomt, kan leiden tot gezondheidsklachten en ziekteverzuim van deze werknemers.

Werkgevers moeten beleid voeren op gebied van PSA

Zeker organisaties waarvan bekend is dat zij grote problemen hebben op het gebied van pesten, agressie en geweld, kunnen een bezoek van de Inspectie verwachten. Overtreders zullen hun problemen moeten oplossen. Organisaties die zich verbeteren of die een effectief beleid (tool) voeren op het gebied van PSA, kunnen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) genoemd worden als voorbeeld in communicatie-uitingen.
De Inspectie bindt ook de strijd aan met discriminatie. De Inspectie SZW heeft hiervoor het inspectieteam Arbeidsmarktdiscriminatie ingesteld. Dit team inspecteert sinds dit jaar werkgevers over wie discriminatiemeldingen zijn binnengekomen en legt zo nodig boetes op. Daarnaast letten inspecteurs ook bij andersoortige controles op signalen van discriminatie.