Jonge vrouwen lopen onnodig vaak vast in werk

4 juni 2024 | Door redactie

Hoewel vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen, doen ze het minder goed op de arbeidsmarkt. Jonge vrouwen verzuimen meer en hebben vaker een burn-out. Een onderzoek zoomt in op wat vrouwen meemaken bij de overstap van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Uitgangspunt voor het project 'Een onzichtbare generatie op de arbeidsmarkt? Maak ze zichtbaar!' van Machteld de Jong en Henk Steenhuis is dat tegenwoordig meer vrouwen dan mannen hoger opgeleid zijn, maar dat vrouwen ondanks dat minder succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Mannen verdienen meer en hebben vaker een hogere functie. Voor het project werden veertig jonge vrouwen drie jaar lang gevolgd tijdens de periode vlak na het afronden van hun studie. Diverse onderzoeken laat zien dat jonge vrouwen vaker uitvallen en meer last hebben van burn-outklachten. Vrouwen besteden naast hun werk meer tijd aan zorgtaken zoals zorg voor kinderen en mantelzorg. Ook doen vrouwen meer in het huishouden. Op fysiek vlak hebben ze te maken met menstruaties, zwangerschappen en miskramen. Op psychisch vlak gaan jonge vrouwen gebukt onder prestatiedruk, faalangst, perfectionisme en de druk van sociale media.

Ondersteuning op werk voor jonge vrouwen

In het rapport doen de auteurs een voorzet voor een andere kijk op deze problemen. In plaats van vrouwen de maat te nemen, pleiten ze ervoor om te zorgen voor meer sociale steun voor jonge vrouwen op de werkvloer. Ongunstige arbeidsomstandigheden zijn van invloed op de keuzes die deze werknemers maken. Een bedrijfscultuur die geen aandacht heeft voor een gezonde werk-privébalans, mannelijke collega’s die meer verdienen en eerder promotie krijgen, ongelijke kansen: dit alles werkt demotiverend. Werkgevers zouden onder meer ondersteuning voor jonge vrouwen moeten organiseren in de vorm van coaching of mentorschap, een veilige werkvloer moeten creëren en gelijke behandeling en beloning moeten garanderen. Het rapport over het project is online te lezen (pdf) via de website van Hogeschool Inholland.