Leidinggevende kan voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

12 januari 2023 | Door redactie

Werknemers die mantelzorg verlenen, lopen meer risico om uit te vallen. Doordat zij hun baan combineren met soms intensieve zorg voor een zieke partner of ouder, ligt overbelasting op de loer. Leidinggevenden kunnen meer doen om deze werknemers te ontlasten en zo verzuim voorkomen.

Een op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. In organisaties is vaak niet bekend welke werknemers met deze situatie te maken hebben. Dat is zonde, want deze werknemers kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Niet alleen is de emotionele belasting van mantelzorg hoog, ook fysiek kan het zwaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat sociale steun van de leidinggevende en collega’s essentieel is voor het voorkomen van overbelasting. Met de juiste ondersteuning kan verzuim worden voorkomen.

Mantelzorg bespreekbaar maken

Uit de Werk & Mantelzorg Monitor 2020 blijkt dat 44% van de leidinggevenden van werkende mantelzorgers niet weet dat hun medewerker(s) mantelzorger zijn. Dat komt deels doordat de werknemer er zelf niet over begint. De leidinggevende moet dus zorgen dat de relatie met werknemers zodanig is, dat zij zich vrij voelen dergelijke onderwerpen te bespreken. Maar zelf kan hij ook iets doen om dit te stimuleren. Een open houding en oprechte interesse tonen, moedigt de dialoog aan. Vragen wat de medewerker nodig heeft om werk en zorgtaken te kunnen combineren, en niet alleen als er problemen zijn, maar regelmatig vragen hoe het gaat. Daar moet de leidinggevende tijdig in investeren.

Ondersteuning van mantelzorgcoach

Leidinggevenden kunnen door middel van FIT-gesprekken tijdig eventuele knelpunten bespreekbaar maken. FIT staat voor gesprekken over Functioneren in de Toekomst. Ze worden gevoerd in het bredere kader van het vitaliteitsbeleid van de organisatie. Centraal staat hoe werknemers met plezier naar hun werk kunnen blijven gaan en wat daarvoor nodig is. Als zorgtaken wringen met de werktaken, kan dit tijdens zo’n gesprek op tafel komen. Het is een tweerichtingsgesprek waarin leidinggevende en werknemer samen kijken naar de behoeftes die er zijn. Soms is er meer nodig en vaak is dat maatwerk. Een mantelzorgcoach kan de werknemer helpen een gezonde balans tussen werk en privé te vinden en de werknemer helpen grenzen te stellen en alternatieven te bieden.