Meer kans op aangifte met herziene Wet seksuele misdrijven

2 juli 2024 | Door redactie

Met ingang van 1 juli worden slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag beter beschermd. Dan gaat de herziene Wet seksuele misdrijven in die slachtoffers meer mogelijkheden biedt om aangifte te doen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (een vorm van psychosociale arbeidsbelasting) staat inmiddels overal op de agenda. Organisaties moeten zorgen dat ze een gedragscode (tool) hebben, een vertrouwenspersoon, een meldpunt en een meldprocedure. Dat kan helpen om grensoverschrijdend gedrag aan de kaak te stellen. Maar melden is één ding, aangifte doen is een ander verhaal. Slachtoffers vinden dit lastig of zijn bang om dit te doen. In sommige gevallen wordt het hen zelfs afgeraden door politie en hulpverleners, in verband met de geringe kans op succes wegens een gebrek aan bewijs en de ingrijpende gevolgen die dit heeft. Om slachtoffers beter te beschermen, is sinds 1 juli een nieuwe wet van kracht.

Seksuele intimidatie ook strafbaar

Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen van verkrachting en aanranding. Het is niet meer nodig om te bewijzen dat er sprake was van dwang om een veroordeling wegens aanranding of verkrachting mogelijk te maken. Ook seksuele intimidatie in het openbaar wordt strafbaar. Dat kan gaan om iets dat zich voordoet op straat, maar ook op websites of social media. Daarnaast wordt sexchatting strafbaar. Voor de aanpassing van de wet is gekeken naar de rol die digitale media tegenwoordig spelen en de mogelijkheden die ze bieden. De nieuwe wet gaat ervan uit dat seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag offline en online even ongeoorloofd is. De vertrouwenspersoon en de werkgever kunnen helpen de weg te wijzen naar het doen van aangifte. De nieuwe wet bepaalt dat verkrachting niet kan verjaren.