Psychosociale arbeidsbelasting op de Arbomarkt

19 november 2015 | Door redactie

De Stichting van de Arbeid organiseert een Arbomarkt op woensdag 25 november. Daar kunt u onder andere terecht als u meer wilt weten over psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals werkdruk en pesten. Zorg ervoor dat u voldoende aandacht besteedt aan PSA in uw arbobeleid; u heeft hiertoe een wettelijke verplichting.

De Arbomarkt is bedoeld voor werkgevers, arboprofessionals en OR-leden. U krijgt daar informatie over arborisico’s en over instrumenten die kunnen worden ingezet om die risico’s te voorkomen of te bestrijden. Er is ook aandacht voor onderdelen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de workshops (pdf) die worden gegeven.

Beleid voor de preventie van PSA moet in orde zijn

Veel werknemers krijgen te maken met werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. De werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om beleid te voeren om PSA te voorkomen en beperken. Het is dus van belang dat het beleid op papier staat in de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak, dat duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, dat er voorlichting wordt gegeven, dat er een vertrouwenspersoon is aangesteld (tool) en dat er een klachtenregeling is. Let er als arboprofessional ook op dat de ondernemingsraad betrokken is bij het beleid.

Inzetten van de arbocatalogus

Op de Arbomarkt (gratis deelname) zijn verder workshops over onder andere uitzendwerk, zwangerschap en werk, taal en veiligheidsrisico’s en hoe uw organisatie de arbocatalogus (tools) kan inzetten.