Risico’s van technostress horen in de RI&E

23 maart 2023 | Door redactie

In steeds meer organisaties worden panelen en hendels vervangen door beeldschermen en (tip)toetsen. Niet alle werknemers vinden dit een positieve ontwikkeling of kunnen goed met nieuwe technologie overweg. Dit kan tot verhoogde werkdruk en technostress leiden.

Automatisering van werk heeft veel voordelen, maar brengt ook negatieve gevolgen met zich mee. Zo kan de werkdruk toenemen waardoor stress ontstaat. De druk of stress die werknemers voelen door de omgang met technologie op het werk, of door veranderingen daarin, wordt technostress genoemd. Werknemers die veel met computertechnologie moeten werken, zoals planners, callcentermedewerkers en procesoperators, lopen meer risico. Maar dat geldt ook voor beeldschermwerkers in organisaties met een complexe softwarestructuur. Het is dus verstandig de arboprofessional te betrekken bij aanpassingen van de ICT, de software, de apparatuur of het machinepark van de organisatie. Deze kan dan het risico van de psychocosiale arbeidsbelasting (PSA) van zulke aanpassingen voor de werknemers in kaart brengen.

Technostress door thuiswerken en hybride werken

Veranderingen in hardware en software die van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van werknemers, moeten worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maar ook als het gebruik van technologie een mogelijk risico is, moet de werkgever een verdiepende RI&E uitvoeren om de risicofuncties en werkzaamheden waarbij dit speelt, goed in kaart te brengen. Thuiswerken en hybride werken horen daar ook in meegenomen te worden. Negatieve effecten van de omgang met technologie kunnen zich voordoen op verschillende vlakken:

  • Omgaan met niet-werkende of haperende technologie.
  • Angst voor het niet kunnen bijbenen van technologische veranderingen of aanpassingen.
  • Sneller afgeleid raken.
  • Disbalans tussen werk en privé: wanneer en waar eindigt het werk?

Door de risico’s in kaart te brengen, kan de werkgever passende maatregelen nemen op alle vlakken. Deze staan in het plan van aanpak bij de RI&E.