Tijdsdruk en lastige klanten veroorzaken PSA

16 oktober 2015 | Door redactie

Op het gebied van gezond en veilig werken valt nog wel wat te verbeteren. Vooral psychosociale risico’s zijn moeilijk uit te bannen. Uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat tijdsdruk en lastige klanten de grootste veroorzakers zijn van stress op de werkvloer.

Van alle arbeidsrisico’s zijn psychosociale risico’s, PSA (tools), het moeilijkst aan te pakken. Uit onderzoek door EU-OSHA, een agentschap dat zich in Europees verband bezighoudt met gezondheid en veiligheid op het werk, blijkt dat tijdsdruk en lastige klanten, patiënten en leerlingen de grootste veroorzakers zijn van psychosociale klachten (58%). Het onderzoek onder bijna 50.000 organisaties in 36 landen waaronder 28 EU-lidstaten, laat zien dat er nog heel wat gedaan moet worden voor er in alle Europese landen sprake is van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Organisaties moeite PSA aan te pakken

Andere veroorzakers van psychosociale klachten die uit het onderzoek (pdf) naar voren komen, zijn langdurig in dezelfde houding zitten en herhaaldelijk dezelfde bewegingen uitvoeren (tool). Iets meer dan de helft van de respondenten heeft hier last van. Organisaties geven aan dat zij niet goed weten hoe zij psychosociale klachten kunnen verminderen. Wel laat 76% van de organisaties die deelnamen aan het onderzoek, regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren. Werkgevers en arboprofessionals weten dus waar de knelpunten zitten, maar geven aan dat zij onvoldoende informatie hebben over de aanpak van deze problemen.