Toename van agressie en geweld tegen werkenden

10 juli 2024 | Door redactie

Geweld tegen hulpverleners zoals politieagenten en ambulancepersoneel en andere werkenden komt steeds vaker voor. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers hiertegen te beschermen. Daarvoor moeten maatregelen worden genomen op verschillende gebieden.

Agressie en geweld staat in de Arbowet als aspect van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De werkgever moet dat arbeidsrisico voorkómen of anders beperken (artikel 3, tweede lid). Agressie van derden (hoewel er ook onder collega’s agressie en geweld voorkomt) is zeer ingrijpend. Het speelt vooral sterk in het openbaar vervoer, de zorg, de detailhandel, de horeca en de beveiliging. Er zijn veel verschijningsvormen. Verbale agressie gaat om uitschelden, schreeuwen, felle discussies en discriminerende opmerkingen, persoonlijk, telefonisch of online. Fysieke agressie betreft schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven; dit kan uitlopen op verwonden of erger. Een medewerker die (op afstand) meemaakt dat een collega wordt mishandeld, kan daar emotionele schade van ondervinden. Bestrijden van agressie en geweld (artikel) gaat in grote lijnen om preventie, de-escaleren, nazorg en sancties. 

De-escaleren een van de maatregelen

Een van de maatregelen is om werknemers een agressietraining te laten volgen. Dat helpt agressie vroegtijdig te herkennen en ermee om te gaan. De-escaleren is een sleutelwoord, want kwaad reageren op een boze klant of cliënt maakt die juist bozer. Het moet tegelijk duidelijk zijn dat agressief gedrag nadrukkelijk niet wordt geaccepteerd. Van belang is dat de werknemer de vaardigheden heeft (kunnen trainen) om het ongewenste gedrag om te buigen. Leidinggevenden moeten uiteraard ook worden getraind: zij moeten stimuleren dat teamleden elkaar zo nodig bijstaan. Bij een overval is het advies van de politie om het RAAK-principe te volgen: Rustig blijven, Accepteren van de bevelen, Afgeven geld of goederen en Kijken met het oog op een signalement.