Veilige werkvloer door overvaltraining

11 oktober 2016 | Door redactie

Onveilige arbeidsomstandigheden in de horeca worden vaak veroorzaakt door criminaliteit. Om werknemers te leren hoe zij moeten handelen in gevaarlijke situaties hebben brancheorganisaties een virtuele overvaltraining ontwikkeld. Die moet voorkomen dat er slachtoffers vallen.

In sommige beroepen hebben werknemers te maken agressie en geweld van klanten en criminele activiteiten zoals overvallen. Dat heeft vaak ernstige gevolgen: van lichamelijk letsel tot PSA-klachten (tools). Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en Detailhandel Nederland een virtuele overvaltraining voor horeca- en winkelmedewerkers gelanceerd. Daarmee leren werknemers hoe zij het beste kunnen handelen bij diverse soorten van criminaliteit. In de Week van de Veiligheid van 10 oktober tot en met 14 oktober 2016 staat dit centraal.

Instructies voor handelen bij agressie en geweld

Gemiddeld vindt in Nederland drie keer per dag een overval plaats. Agressie en geweld, ook van klanten, is het grootste risico voor de veiligheid van werknemers in de horeca en detailhandel. Dat moet dus zeker terugkomen in de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Naast maatregelen zoals regelmatig afromen van kassa’s, hebben instructies voor veilig handelen door personeel het meeste effect. Ook de inrichting van de werkplek kan bijdragen aan de veiligheid.

Aanpak agressie door arboprofessional en ondernemingsraad

Werkgevers en arboprofessionals doen er goed aan hier samen met de ondernemingsraad (OR) werk van te maken. Agressie en geweld hebben grote gevolgen voor werknemers die ermee te maken hebben. De risico’s op verzuim vanwege PSA-klachten zijn groot. De OR kan op verschillende manieren bijdragen aan de aanpak van agressie.

 

Op weekvandeveiligheid.nl vindt u een overzicht van alle activiteiten en tips voor verbetering van de veiligheid.