Vrouwen EU vaker last van wangedrag op werk dan man

2 maart 2023 | Door redactie

Vrouwen op de Europese werkvloeren lopen drie keer meer risico te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit een groot Europees onderzoek. Daardoor lopen ze ook meer kans op psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Dat er in organisaties veel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen is bekend. Deze verschillen doen zich niet alleen voor op het gebied van arbeidsvoorwaarden – denk aan ongelijke beloning en promotiekansen – maar uiten zich ook in slechtere arbeidsomstandigheden. Uit de European Working Conditions Telephone Survey 2021 (EWCTS) door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) blijkt dat Europese vrouwen 3,6 keer meer risico lopen geconfronteerd te worden met seksueel wangedrag op het werk dan mannen. Hierdoor lopen zij meer kans gezondheidsklachten te ontwikkelen, zoals angstklachten, burn-out, depressie en uitputting. Het risico komt het vaakst voor in de zorgsector.

PSA kan leiden tot verzuim

De European Working Conditions Telephone Survey 2021 is een telefonische enquête waarvoor meer dan 70.000 interviews zijn gehouden met werknemers in 36 landen. Onder ongewenst gedrag kan vallen: agressie en geweld, pesten, (seksuele) intimidatie, bedreigingen en ongewenste seksuele aandacht. Deze vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid en verzuim veroorzaken. Gemiddeld heeft 12,5 % van de ondervraagde werknemers in de EU te maken met ongewenst  gedrag op het werk. Bij alle vormen was het aandeel van vrouwen dat ermee te maken had groter dan dat van mannen.

Jonge vrouw loopt meer risico

Leeftijd speelt ook een rol bij het voorkomen van deze risico’s. De kans dat een jonge vrouw (in de leeftijd van 18 tot 34 jaar) te maken krijgt met ongewenste seksuele aandacht, is drie keer zo groot als die van mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Vergeleken met mannen van boven de vijftig is de kans zelfs tien keer zo groot. In dienstverlenende beroepen waarbij veel contact is met publiek, is het risico het grootst. Werknemers in de zorg ervaren drie keer meer ongewenste seksuele aandacht dan gemiddeld (5,7% vergeleken met 1,7%). Maar ook politieagenten en gevangenisbewaarders hebben twee tot drie keer vaker dan gemiddeld te maken met pesten, intimidatie en agressie en geweld. Dit kan hoge werkdruk opleveren en leiden tot verzuim.

Bijlagen bij dit bericht