Werkstress voor werkgever duurste verzuimoorzaak

6 december 2022 | Door redactie

Na een daling tijdens de coronacrisis is het aantal werknemers met burn-outklachten weer net zo hoog als daarvoor. Ook het aantal verzuimdagen is weer op het oude niveau. Werkstress is de verzuimoorzaak die werkgevers het meeste kost, zo blijkt uit cijfers van TNO en CBS.

Hoewel iedereen bang was dat de coronacrisis het verzuim door psychische klachten zou aanjagen, daalde het aantal klachten in die periode juist. In 2020 rapporteerden 1,2 miljoen werknemers burn-outklachten en in 2021 waren dat er 1,3 miljoen, zo blijkt uit de Factsheet Werkstress met cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. Dat is net zoveel als het aantal werknemers dat in 2019 aangaf last te hebben van burn-outklachten. Ook het aantal verzuimdagen is weer gestegen: van 9 miljoen in 2020  naar 11 miljoen in 2021. Ruim een derde (37%) van de ondervraagde werknemers gaf aan dat werkstress of werkdruk de aanleiding was om zich op het werk ziek te melden.

Verzuim wegens werkstress

De verzuimkosten als gevolg van werkstress voor werkgevers waren voor corona al hoog, en blijven hoog: in 2020 kostte verzuim wegens werkstress 11.000 euro aan loonkosten per ziekgemelde  werknemer. In totaal kostte verzuim wegens werkstress werkgevers dat jaar 2,8 miljard euro. In 2019 was dat 3,2 miljard. De verwachting is dat de kosten voor 2021 rond de 3,3 miljard zullen liggen. Dat verzuim wegens werkstress de duurste verzuimoorzaak is, komt onder meer doordat werknemers vaak langdurig verzuimen als ze uitvallen door werkstress. Dat maakt het ook urgent voor werkgevers om maatregelen te treffen om dit arbeidsrisico weg te nemen of te verkleinen.

Integrale aanpak werkstress

Op de vraag of het nodig is dat de werkgever meer maatregelen neemt om werkstress aan te pakken, gaven ruim vier op de tien werknemers een bevestigend antwoord. Ook werkgevers zien werkstress als het grootste arbeidsrisico, en toch is er vaak geen integrale aanpak voor. Het zijn vooral de klassieke risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) die burn-outklachten veroorzaken, zoals hoge kwantitatieve taakeisen (erg snel, veel en hard moeten werken), in combinatie met weinig regelmogelijkheden (gebrek aan autonomie) in het werk. Maar ook hoge emotionele of mentale taakeisen, gebrek aan sociale steun en risico van agressie en geweld spelen mee. Beleid om burn-out aan te pakken moet gericht zijn op de combinatie van deze factoren. De factsheet Werkstress 2022 is als pdf te downloaden.