Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor een aantal stressveroorzakende factoren. Het gaat om agressie en geweld, pesten, werkdruk en discriminatie. Deze factoren kunnen lichamelijke en psychische klachten opleveren die uiteindelijk resulteren in langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om PSA te voorkomen of te beperken door deze factoren gericht aan te pakken.

Psychische klachten veroorzaken een derde van het verzuim en de instroom in de WIA. Een hoge kostenpost voor de werkgever en de maatschappij en belastend voor de werknemer. De Arbowet stelt een beleid verplicht om psychische belasting te voorkomen of beperken. De aanpak is lastig, want de beleving van mensen en de aard van de organisatie beïnvloeden allebei de belasting.

Nieuws

Gids voor bedrijfsarts voor advies over gezonde leefstijl

18-07-2024

Een gezonde leefstijl draagt bij aan de gezondheid van werknemers. Juist de bedrijfsarts is in de positie om hierover advies te geven. Bedri...

Toename van agressie en geweld tegen werkenden

10-07-2024

Geweld tegen hulpverleners zoals politieagenten en ambulancepersoneel en andere werkenden komt steeds vaker voor. Werkgevers zijn verplicht...

Vitaliteitsbeleid werkt pas met integrale aanpak

03-07-2024

Door te investeren in de vitaliteit van hun medewerkers wordt hun inzetbaarheid groter, presteren ze beter en ervaren ze meer werkgeluk. De...

Meer kans op aangifte met herziene Wet seksuele misdrijven

02-07-2024

Met ingang van 1 juli worden slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag beter beschermd. Dan gaat de herziene W...