Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor een aantal stressveroorzakende factoren. Het gaat om agressie en geweld, pesten, werkdruk en discriminatie. Deze factoren kunnen lichamelijke en psychische klachten opleveren die uiteindelijk resulteren in langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om PSA te voorkomen of te beperken door deze factoren gericht aan te pakken.

Psychische klachten veroorzaken een derde van het verzuim en de instroom in de WIA. Een hoge kostenpost voor de werkgever en de maatschappij en belastend voor de werknemer. De Arbowet stelt een beleid verplicht om psychische belasting te voorkomen of beperken. De aanpak is lastig, want de beleving van mensen en de aard van de organisatie beïnvloeden allebei de belasting.

Nieuws

Bij werkdruk moet organisatie ook naar zichzelf kijken

19-06-2024

Hoe groot de schade is die organisaties lijden door werkstress, hangt af van de wijze waarop dat gemeten wordt. Natuurlijk speelt het indivi...

Delegeer bij drukte operationele en routinematige taken

13-06-2024

Leidinggeven kan zorgen voor overuren maken, werk mentaal 'mee naar huis nemen', achter de feiten aanlopen en een verhoogde werkdruk. Wellic...

Jonge vrouwen lopen onnodig vaak vast in werk

04-06-2024

Hoewel vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen, doen ze het minder goed op de arbeidsmarkt. Jonge vrouwen verzuimen meer en hebben...

Eén op drie werkenden vindt werken in privétijd normaal

03-06-2024

Drie op de tien werkende Nederlanders vindt het normaal om ook af en toe in privétijd te werken. Bij een kwart is dit noodzakelijk om het we...