Is een personeelsvertegenwoordiging verplicht bij 21 werknemers?

22 juli 2019

We hebben 21 werknemers in dienst. Zijn we nu verplicht om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aan te wijzen of hoeft dat niet omdat we minder dan 25 werknemers hebben?

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een soort van mini-OR in organisaties met minder dan 50 werknemers. Een PVT heeft minder rechten en faciliteiten maar is net als de OR gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) (artikel 35c). De werkgever kan een PVT niet aanwijzen, alleen instellen. Vervolgens is het aan de werknemers om hun vertegenwoordiging te kiezen. Het instellen van een PVT is pas verplicht als meer dan de helft van de werknemers daarom vraagt. Daarnaast kan de ondernemer zelf kiezen voor het instellen van een PVT, bijvoorbeeld omdat hij de meerwaarde daarvan inziet.

Alternatief

Het alternatief voor een PVT is een personeelsvergadering (PV). Dit is geregeld in artikel 35b WOR. De instelling van een PV is verplicht als uw organisatie meer dan 10 werknemers in dienst heeft maar geen OR of PVT heeft. De bestuurder moet de werknemers in dat geval tenminste twee keer per jaar onder werktijd bijeen roepen voor vergadering en verder zo vaak als een kwart van de werknemers daarom vraagt.

Adviesrecht

De onderwerpen die op zo’n vergadering aan de orde komen worden door de bestuurder en werknemers ingebracht. Iedere werknemer mag zijn mening geven en voorstellen doen. Als het gaat om een ontwikkeling die voor tenminste een kwart van de werknemers gevolgen kan hebben voor hun werk, arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden, hebben de werknemers een gezamenlijk adviesrecht.