Moeten we de pvt betrekken als we de functioneringsgesprekken overslaan?

1 augustus 2021

Het is erg druk binnen de organsatie. Wij willen daarom om een achterstand in te lopen de functioneringsgesprekken overslaan. Moeten wij de personeelsvertegenwoordiging hierbij betrekken?  

De rol van de personeelsvertegenwoordiging (pvt) is beperkt ten opzichte van een ondernemingsraad (OR). Een pvt heeft minder rechten en faciliteiten, maar is net als de OR gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Geen verplicht advies- of instemmingsrecht pvt

Een situatie rondom een wijziging van de cyclus van de functionerings- en beoordelingsgesprekken valt voor de pvt niet onder een verplicht advies- of instemmingsrecht. Het is daarom mogelijk om de functioneringsgesprekken over te slaan zonder dat u dit eerst aan de personeelsvertegenwoordiging voorlegt.

Als u voor belangrijke wijzigingen in uw organisatie staat, is het vanuit praktisch oogpunt wel aan te raden om de pvt vooraf te informeren, te betrekken bij uw besluitvorming en bewust aandacht te besteden aan de relatie. Zodoende houdt u de relatie goed voor toekomstige zaken waarin u mogelijk wel verplicht bent om advies of instemming te vragen aan de pvt.

Aanvullend

Verder is het goed om een eventueel van toepassing zijnde cao en het personeelsreglement na te lopen. Mogelijk zijn hierin nog aanvullende rechten voor de PVT opgenomen. Overweeg om de gesprekken wel te voeren met werknemers die aangeven dit graag te willen.

Deze Vraag & Antwoord is tot stand gekomen in samenwerking met Rendement Online en geschreven door Niels Koene, advocaat arbeidsrecht bij CMS, e-mail: niels.koene@cms-dsb.com, www.cms.law