Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

In organisaties met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. De bestuurder is verplicht om een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ook bij een organisatie met minder dan 10 werknemers mag een vrijwillige PVT worden ingesteld. De PVT heeft instemmingsrecht op het gebied van de gezondheid van de werknemers en adviesrecht bij besluiten die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de organisatie.

Uitgelicht

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 15-03-2017

Wettelijk adviesrecht OR en PVT bij doorstart

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten wettelijk adviesrecht krijgen op een voorgenomen doorstart...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Is een personeelsvertegenwoordiging verplicht...

We hebben 21 werknemers in dienst. Zijn we nu verplicht om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aan te wijzen of hoeft dat niet omdat...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract...

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Samenwerking tussen de preventiemedewerker en de ondernemingsraad

Preventiemedewerker 5 minuten | 27-05-2021

Eén van de taken van de preventiemedewerker is samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging...

Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden 4 minuten | 07-05-2021

Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van arbeidsomstandigheden. In 2019 waren er in Nederland nog 69 dodelijke ongevallen tijdens he...

Basisvoorwaarden voor de preventiemedewerker

Preventiemedewerker 3 minuten | 23-04-2021

De preventiemedewerker is meestal een werknemer, die deze taak naast zijn reguliere werk doet. Om het goed functioneren van de preventiemede...

Infographics

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

E-learning

Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
22-05-2014

Vraag en antwoord

Wanneer is sprake van noodzakelijke verzorging voor het recht op zorgverlof?
In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn het kort- en langdurend zorgverlof geregeld. Voor deze verlofvormen gelden verschillende voorwaarden. Kortdurend zorgverlof Het kortdurend zorgverlof – per jaar ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week – mag de werknemer... Lees het hele antwoord