Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

In organisaties met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. De bestuurder is verplicht om een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ook bij een organisatie met minder dan 10 werknemers mag een vrijwillige PVT worden ingesteld. De PVT heeft instemmingsrecht op het gebied van de gezondheid van de werknemers en adviesrecht bij besluiten die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de organisatie.

Uitgelicht

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 15-03-2017

Wettelijk adviesrecht OR en PVT bij doorstart

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten wettelijk adviesrecht krijgen op een voorgenomen doorstart...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Is een personeelsvertegenwoordiging verplicht...

We hebben 21 werknemers in dienst. Zijn we nu verplicht om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aan te wijzen of hoeft dat niet omdat...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract...

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Artikel 35b en 35c WOR: Medezeggenschap organiseren in de kleinere organisatie

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 4 minuten | 13-11-2020

Vanaf 50 werknemers is de instelling van een OR verplicht volgens artikel 1, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Sommige cao’s l...

Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?

Opzegverboden 6 minuten | 02-07-2020

Het kan zijn dat u het dienstverband met een werknemer wil beëindigen. Misschien omdat hij niet goed functioneert of omdat hij boventallig w...

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

Opzegverboden 4 minuten | 12-04-2019

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun posi...

Infographics

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

E-learning

Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
22-05-2014

Vraag en antwoord

Is onze organisatie verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is (nog) niet verplicht. Wel heeft Tweede Kamerlid Renkema van GroenLinks in oktober 2020 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de vertrouwenspersoon in iedere organisatie verplicht te stellen. Kort gezegd is uw organisatie nu op basis van de... Lees het hele antwoord