Re-integratie

Als werknemers arbeidsongeschikt raken, moet de werkgever ze begeleiden bij hun re-integratie. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. De Wet verbetering poortwachter is van toepassing en die wet moet nauwgezet toegepast worden. Als het na 2 jaar niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, krijgt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering. 

Voor re-integratie bestaan twee 'sporen'. U moet de werknemer eerst proberen te laten re-integreren in een functie in uw eigen organisatie. Dat is re-integratie eerste spoor. Bij het re-integratie tweede spoor wordt er gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever.

Nieuws

Chronisch zieke werknemers aan het werk houden

28-02-2024

Werken met een chronische ziekte kan een enorme opgave zijn. Toch is behoud van werk van groot belang voor een werknemer. Niet alleen financ...

Ontslagverzoek mag vóór einde opzegverbod tijdens ziekte

15-02-2024

Het opzegverbod tijdens ziekte beschermt zieke werknemers minimaal twee jaar tegen ziektegerelateerd ontslag. Toch mogen werkgevers al vóór...

OR heeft instemmingsrecht bij de RI&E

07-02-2024

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Maar ook de ondernemingsraad (O...

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

11-01-2024

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...