Re-integratie

Als werknemers arbeidsongeschikt raken, moet de werkgever ze begeleiden bij hun re-integratie. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. De Wet verbetering poortwachter is van toepassing en die wet moet nauwgezet toegepast worden. Als het na 2 jaar niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, krijgt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering. 

Voor re-integratie bestaan twee 'sporen'. U moet de werknemer eerst proberen te laten re-integreren in een functie in uw eigen organisatie. Dat is re-integratie eerste spoor. Bij het re-integratie tweede spoor wordt er gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever.

Nieuws

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

21-06-2024

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...

Steun bij werkhervatting na uitval door psychische klachten

13-06-2024

Werknemers die zijn uitgevallen vanwege psychische klachten en na re-integratie weer aan het werk gaan, functioneren niet direct weer als va...

Samenwerken in een Sociaal Medisch Team

01-05-2024

De arboprofessional in een wat grotere organisatie werkt regelmatig samen met andere deskundigen. Zo zijn bij het verzuim- en re-integratieb...

Auto van de zaak inleveren bij ziekte

01-05-2024

Voor werkgevers is het vaak de vraag wat er gebeurt met de auto van de zaak op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Mag de werkneme...