Re-integratie

Als werknemers arbeidsongeschikt raken, moet de werkgever ze begeleiden bij hun re-integratie. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. De Wet verbetering poortwachter is van toepassing en die wet moet nauwgezet toegepast worden. Als het na 2 jaar niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, krijgt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering. 

Voor re-integratie bestaan twee 'sporen'. U moet de werknemer eerst proberen te laten re-integreren in een functie in uw eigen organisatie. Dat is re-integratie eerste spoor. Bij het re-integratie tweede spoor wordt er gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever.

Nieuws

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

16-04-2024

De werkgever mag in beginsel geen gegevens verwerken die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Maar als de werkgever een contract...

Leidraad arbeidsdeskundigen voor inzet juiste hulpmiddel

12-03-2024

Arbeidsdeskundigen hebben beperkte kennis van de technologische mogelijkheden om werknemers met een beperking aan het werk te houden. Het Ar...

FNV keurt duurzaamheidstoets voor betermelding af

08-03-2024

FNV stelt het verzuimbeleid van NS aan de kaak. De vakbond wordt steeds vaker benaderd door werknemers van wie de betermelding niet gelijk w...

OCTAS adviseert over nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel

01-03-2024

Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex. Dat concludeert de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstel...