7% WIA-aanvragers heeft na tweede spoor nieuw werk

7 oktober 2021 | Door redactie

Van 100 onderzochte werknemers die een tweedespoortraject doorliepen en daarna nog een aanvraag deden voor een WIA-uitkering, had slechts 7% na twee jaar ziekte een nieuwe werkgever. Dat blijkt uit een rapport van UWV over re-integratie in het tweede spoor. Dit rapport is samengesteld op basis van dossiers van WIA-aanvragers.

Met name kleine werkgevers ervaren de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht als zwaar. Om het makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken, heeft het (inmiddels demissionaire) kabinet met werkgevers een maatregelenpakket afgesproken. Onderdeel van dit pakket is een verbetering van de grip van werkgevers op het tweede spoor. Om dit te realiseren, wordt er eind 2021 een subsidieprogramma opengesteld om innovatieve aanpakken van re-integratie in het tweede spoor mogelijk te maken. Als voorbereiding op dit programma is UWV gevraagd een dossieronderzoek uit te voeren (pdf) naar de huidige inzet van het tweede spoor tijdens de loondoorbetalingsperiode. Het instituut nam 100 WIA-dossiers met tweedespoortraject onder de loep. Het ging dus niet om werknemers die na een tweedespoortraject geen aanvraag voor een WIA-uitkering deden.

Tweede spoor start meestal pas na eerste ziektejaar

Enkele bevindingen uit het rapport:   

  • Aan bijna alle tweedespoordossiers is een arbeidsdeskundig onderzoek naar de mogelijkheden van een zieke werknemer in het eerste en tweede spoor voorafgegaan. Zo’n driekwart van deze trajecten ving aan binnen twee maanden na afronding van het onderzoek.
  • In 61% van de dossiers liepen het eerste en tweede spoor parallel aan elkaar, in 34% ging het alleen om het tweede spoor. Parallelle trajecten komen vaker voor bij grote werkgevers.
  • 16% van de tweedespoortrajecten startte al in het eerste ziektejaar. 53% start binnen drie maanden na afloop van het eerste ziektejaar. 5% start pas na twee jaar ziekte; hier was sprake van vrijwillige of door UWV opgelegde verlenging van de loondoorbetaling.
  • 7% van de werknemers heeft bij de WIA-beoordeling een nieuwe werkgever. Dit betreft meestal een detachering met intentie tot omzetting naar een dienstverband na de WIA-beoordeling. 26% heeft passend werk bij de ‘oude’ werkgever en 67% heeft helemaal geen (uitzicht) op werk.
  • In ongeveer een derde van de tweedespoortrajecten is er sprake van tegenslag door tijdelijke stagnatie, uitval of gezondheidsverslechtering. In 9% treedt er onverwachte verbetering op.
  • Driekwart van de werknemers werkt proactief mee aan het tweedespoortraject.
  • Van de werknemers in het tweede spoor heeft 64% gesolliciteerd bij een nieuwe werkgever, meestal zonder succes. Ook komt een deel over de vloer bij een nieuwe werkgever als stagiair (17%), gedetacheerde (9%) (artikel) of vrijwilliger (6%).

Verplicht passende functie zoeken buiten organisatie

Re-integratie tweede spoor (tool) is onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Als blijkt dat een zieke werknemer niet in zijn eigen functie kan herintreden en er geen andere passende functie binnen de organisatie is (eerste spoor), is een werkgever verplicht buiten de organisatie een passende functie te zoeken (tweede spoor). Een werkgever die dit voorschrift niet goed naleeft, riskeert een loonsanctie.

Bijlagen bij dit bericht