Aanleverproces re-integratieverslag vernieuwd

12 september 2014 | Door redactie

UWV heeft het proces rondom het re-integratieverslag vernieuwd. Vanaf 25 september zijn er nieuwe formulieren beschikbaar en kunt u het re-integratieverslag digitaal verzenden door middel van een uploadfunctie.

UWV concludeert op basis van een re-integratieverslag (RIV) of u voldoende inspanningen heeft geleverd voor de re-integratie van een zieke werknemer. Als UWV vindt dat u zich onvoldoende heeft ingezet, kunt u een loonsanctie verwachten. Voor veel werkgevers was het tot voor kort echter niet duidelijk welke informatie zij precies voor het RIV moesten aanleveren. UWV ontving hierdoor vaak onjuiste documenten. Hieruit volgden loonsancties, die voorkomen hadden kunnen worden. Welke informatie in het RIV hoort, leest u in het bericht ‘Wat neemt u op in het re-integratieverslag?’.

Standaardisatie en digitalisering van re-integratieverslag

Jaarlijks ontvangt UWV voor het RIV ongeveer 600.000 documenten waarvan 300.000 als extra (onjuiste) bijlagen worden meegestuurd. Om dit aanleverproces te verbeteren en te verduidelijken, heeft UWV nu in samenwerking met werkgevers en arbodiensten de dienstverlening vernieuwd. Vanaf 25 september zijn er nieuwe formulieren voor het RIV beschikbaar, die u na invulling online kunt aanleveren door middel van een uploadfunctie. Dit vereenvoudigde aanleverproces moet leiden tot minder loonsancties voor werkgevers en minder papierwerk voor UWV.

Re-integratieverslag levert u aan via de website van UWV

U bent als werkgever verantwoordelijk voor het completeren van het RIV en in principe kunt daarom alleen u het verslag online aanleveren. Dit doet u via de website van UWV (mogelijk vanaf 25 september). Uw arbodienst mag deze taak echter ook verrichten als u hier toestemming voor geeft. Overigens kan uw zieke werknemer als enige de medische informatie voor het RIV aanleveren. Wil hij niet dat u het re-integratieverslag online aanlevert, dan kan hij het hele RIV versturen per post.