Aanpak van PSA in 2014 van start

27 december 2013 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat vanaf april 2014 vier jaar lang extra aandacht besteden aan de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat liet hij op 20 december 2013 aan de Tweede Kamer weten. Psychosociale arbeidsbelasting is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Een op de drie werknemers is ziek door werkgerelateerde psychische klachten.

PSA heeft betrekking op werkstress als gevolg van: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Ook baanonzekerheid en de (verstoorde) balans tussen werk en privé kan zorgen voor stress. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat vanaf april 2014 vier jaar lang extra aandacht schenken aan het voorkomen van PSA. Dat liet hij weten in een brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (pdf).

Agressie en geweld, intimidatie en werkdruk zijn de grootste risico’s

Minister Asscher wil uitval door werkgerelateerde psychische klachten tegengaan en stelt voor deze aanpak bijna € 1 miljoen ter beschikking. De eerste twee jaar wil de minister zich richten op het tegengaan van agressie en geweld, intimidatie en werkdruk. Dit zijn namelijk de grootste risico’s voor uitval wegens psychische klachten. Vorig jaar ervoer 40% van de werknemers in Nederland werkdruk. In het derde en het vierde jaar ligt de nadruk op discriminatie en pesten. De minister wil dat er ook in de cao’s afspraken worden gemaakt over het aanpakken van werkdruk.

Breng de problematiek rond PSA in kaart

Als werkgever moet u zich inzetten om PSA te voorkomen of te beperken. U kunt hieraan aandacht besteden in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook kunt u door middel van een enquête onder uw werknemers de problematiek in kaart brengen. Verder kan een analyse van het verzuim u meer inzicht geven.
Voor een succesvolle aanpak van PSA is het belangrijk dat er een bedrijfscultuur is waarin werknemers de vrijheid voelen om PSA bespreekbaar te maken. Onderdeel daarvan kan zijn dat u een gedragscode opstelt over de gewenste omgangsvormen. De vaktool Gedragscode gewenst en ongewenst (PSA) kan u daarbij ondersteunen.