Aantal arbeidsongeschikten in 10 jaar gedaald

11 november 2013 | Door redactie

Het aantal arbeidsongeschikten is afgelopen jaar licht gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met 175.000 gedaald. Dit komt vooral door strengere wetgeving.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er eind juni 2013 817.600 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werden verstrekt. In juni 2012 waren dat er nog 819.700. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen fors afgenomen: eind december 2002 werden er maar liefst 992.600 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgedeeld.

Invoering Wet verbetering poortwachter

Volgens het CBS komt de daling door veranderde wet- en regelgeving. Zo werd in 2002 de Wet verbetering poortwachter ingevoerd waarin een flink aantal re-integratieverplichtingen staan. Deze maatregelen moeten het aantal werknemers dat langdurig ziek is terugdringen. Sinds 1 januari 2004 worden er geen nieuwe WAO-uitkeringen (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) meer verstrekt. Daarvoor in de plaats is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gekomen.

WIA is strenger dan de WAO

De WIA maakt een duidelijker onderscheid tussen werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken en werknemers die nooit meer kunnen werken. Dit stimuleert gedeeltelijk beperkten om aan het werk te blijven. Ook ligt de ondergrens om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de WIA hoger. Iemand die 15% arbeidsongeschikt was, had in het verleden al recht op een WAO-uitkering, terwijl de ondergrens voor een WIA-uitkering bij 35% arbeidsongeschiktheid ligt.
In 2004 is ook de loondoorbetalingsplicht met één jaar verlengd. Eerst hoefde een werkgever maar één jaar het loon door te betalen. Sinds 1 januari 2004 is dit twee jaar, waardoor werkgevers zich meer inzetten voor de re-integratie van een zieke werknemer.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over arbeidsongeschiktheid, re-integratie of de WIA, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!