Aantal loonsancties na re-integratie neemt af

22 mei 2015 | Door redactie

UWV heeft in 2014 in vergelijking met 2013 minder loonsancties hoeven opleggen. Werkgevers lopen het risico op zo’n sanctie als zij niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Interessant voor uw OR, want het re-integratiebeleid is onderdeel van het arbobeleid en daarop is uw instemmingsrecht van toepassing.

Door de sanctie moet een werkgever langer dan de gebruikelijke twee jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Uit de bijlage bij het jaarverslag 2014 (pdf) van UWV blijkt dat het aantal loonsancties voor werkgevers in 2014 25% lager was dan in 2013: in 2013 werden er nog 2.616 sancties uitgedeeld, maar in 2014 was dit aantal gedaald naar 1.956.

OR kijkt ook naar het re-integratiebeleid

UWV verwacht dat het aantal loonsancties in 2015 nog lager zal zijn dan in 2014, omdat het sinds kort mogelijk is om online het re-integratieverslag van een werknemer aan te leveren. Dat kan via het werkgeversportaal UWV. Uw OR houdt zich waarschijnlijk al volop bezig met het arbo- en verzuimbeleid binnen de organisatie, maar ook het re-integratiebeleid is daarbij van belang. Breng het re-integratiebeleid daarom eens ter sprake binnen de OR en kijk bijvoorbeeld naar de keuze van het re-integratiebedrijf. Uw instemmingsrecht is volgens artikel 27 lid 1d WOR van toepassing.

Inhoudelijke loonsanctie bij onvoldoende inspanning voor re-integratie

UWV kan twee verschillende soorten loonsancties opleggen. Uw organisatie krijgt een inhoudelijke loonsanctie als er onvoldoende inspanning is geleverd om een arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren. Daarnaast kan de organisatie een administratieve loonsanctie krijgen. Die krijgt de werkgever als hij niet (op tijd) voldoet aan de administratieve verplichtingen die hij heeft op basis van de Wet verbetering poortwachter. Daar is bijvoorbeeld sprake van als hij het re-integratieverslag te laat inlevert.