Aanvraag deskundigenoordeel UWV in coronatijd

Tijdens de coronaperiode voert UWV nog steeds deskundigenoordelen uit, maar de gevolgen van de coronamaatregelen kunnen de inhoud van het oordeel beïnvloeden. UWV houdt hier rekening mee bij de latere beoordeling van de re-integratie.

16 april 2020 | Door redactie

UWV past vanwege de coronamaatregelen haar werkwijze aan. Eerder al kondigde het instituut in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter aan dat UWV-medewerkers bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van de werkgever rekening zullen houden met de invloed van COVID-19 op de organisatie en de re-integratie (verdiepingsartikel) van de zieke werknemer. Dit geldt ook voor het aanvragen van deskundigenoordelen. Tijdens de coronaperiode kan de werkgever nog steeds een deskundigenoordeel aanvragen, maar UWV zal het onderzoek zo veel mogelijk op basis van documenten en op afstand uitvoeren. Ook zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om tot een inhoudelijk oordeel te komen, bijvoorbeeld omdat er geen fysiek spreekuur van de verzekeringsarts plaatsvindt. Als dit aan de orde is, zal UWV bij toekomstige re-integratiebeoordelingen de werkgever niet verwijten dat hij tijdens de coronacrisis bij een stagnerende re-integratie geen deskundigenoordeel heeft aangevraagd.

Alle documenten direct mee met het aanvraagformulier

Voor de beoordeling is het belangrijk dat de werkgever bij de aanvraag van het deskundigenoordeel direct alle benodigde documenten meestuurt. In het formulier Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever staat per situatie aangegeven om welke documenten het gaat. UWV wijst de aanvraag voor het deskundigenoordeel af als de werkgever de gegevens niet, of niet op tijd, aanlevert.
Een werkgever kan bij UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel aanvragen als de re-integratie vastloopt, bijvoorbeeld als werkgever en werknemer van mening verschillen over de re-integratie. Ook de werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel is niet verplicht, maar de uitslag kan helpen de re-integratie weer op gang te brengen. Ook weegt UWV het oordeel mee bij de beoordeling van de re-integratie als de werknemer na 2 jaar ziekte een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanvraagt.