Alternatieve geneeswijze geeft recht op loon

22 oktober 2012 | Door redactie

Als een zieke werknemer kiest voor een alternatieve geneeswijze, mag uw bestuurder niet zonder meer de loondoorbetaling stopzetten. Ook niet als hij van mening is dat de reguliere geneeswijze beter zou zijn. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam.

In de zaak meldde een werknemer zich ziek vanwege zijn diabetesklachten. De bedrijfsarts was van mening dat de werknemer na twee maanden zijn werk weer kon hervatten mits hij een goede behandeling kreeg. De werknemer koos voor een alternatieve geneeswijze die bestond uit het nemen van tabletten, Surinaamse kruiden en fitness. Zowel de verzekeringsarts als de huisarts gaven aan dat dit een goede behandeling was van de ziekte.

Achterstallig loon vorderen

Volgens de bedrijfsarts was de behandeling die de werknemer kreeg niet adequaat. Toen de werkgever het oordeel van de bedrijfsarts hoorde, besloot hij het loon van de werknemer stop te zetten, omdat hij onvoldoende zou meewerken aan zijn re-integratie. De werknemer was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter om het achterstallige loon te vorderen.

Kies eigen geneeswijze

De rechter oordeelde dat een werknemer op basis van de Grondwet zelf de vrijheid heeft om te kiezen voor een bepaalde geneeswijze. Leidt dit echter tot een vertraging of belemmering van het genezingsproces, dan kan de werkgever besluiten om de loondoorbetaling tijdens die periode van vertraging stop te zetten. Volgens de kantonrechter was daar in dit geval geen sprake van. Uit het oordeel van de huisarts bleek namelijk dat de bloedwaarden van de werknemer door de alternatieve geneeswijze wel degelijk sterk waren verbeterd. Ook de verzekeringsarts oordeelde dat de medicatie van de werknemer effectief was. De werknemer kreeg de vordering van zijn achterstallige loon met een wettelijke verhoging en wettelijke rente door de kantonrechter toegewezen.
Kantonrechter Amsterdam, 9 augustus 2012, LJN: BX5906