AP houdt vast aan privacyregels bij ziekte

9 september 2016 | Door redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in een brief aan OVAL de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ verdedigd. De instantie reageert daarmee op kritiek op de privacyregels bij ziekte.

Om de privacyregels bij ziekte te verduidelijken, publiceerde de AP in april de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Er volgde veel kritiek vanuit de praktijk. De beperkingen voor de verzuimbegeleiding door werkgevers zouden een snelle re-integratie (tools) tegenwerken. Veel werk ligt bij de bedrijfsartsen, terwijl een tekort aan deze artsen dreigt. OVAL – brancheorganisatie voor arbodienstverleners – en het Verbond van Verzekeraars stuurden een brief aan de AP en wezen daarin op een aantal kritiekpunten en onduidelijkheden in de beleidsregels. De AP heeft hier nu op gereageerd.

Ook vragen naar arbeidsmogelijkheden niet toegestaan

In haar brief (pdf) weerspreekt de AP dat de werkgever aan een zieke werknemer vragen mag stellen over zijn arbeidsmogelijkheden en dat de werkgever informatie hierover mag registreren. Ook deze informatie valt onder de gezondheidsgegevens en die mogen organisaties in principe niet verwerken. Wel moet de bedrijfsarts de werkgever goed informeren over functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de gevolgen daarvan voor de arbeid.
Eerder reageerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al op de onzekerheid die ontstond na de publicatie van de Beleidsregels. In een Kamerbrief (pdf) schaarde de bewindsman zich achter de AP. Hij gaf daarbij ook aan dat er in de wet niets is veranderd.

Regels helpen niet bij terugbrengen verzuim

OVAL vindt dat de zienswijze van de AP werkgevers en werknemers belemmert in het uitvoeren van hun verplichte taken voor ziekteverzuim en re-integratie. Het zou ook de dialoog tussen de werkgever en werknemer verstoren, terwijl het ministerie van SZW met campagnes die dialoog juist op gang wil brengen. Over de privacyregels is het laatste woord dus nog niet gezegd. De AP probeert op haar site de regels te verhelderen door middel van vraag & antwoorden en do’s & don’ts.

HR Rendement gaat in het septembernummer uitgebreid in op de (on)mogelijkheden van de werkgever bij ziekte van een werknemer. Het blad valt 13 september op de mat bij abonnees.