Arbeidsdeskundig rapport ook naar werkgever

19 december 2013 | Door redactie

Vraagt uw werknemer een WIA- of Ziektewetuitkering aan, dan ontvangt u vanaf 1 januari 2014 ook het rapport van de arbeidsdeskundige. In dit rapport staat wat de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zijn. Zo krijgt u inzicht in welke werkzaamheden de werknemer nog kan verrichten.

Na twee jaar ziekte kan een werknemer een WIA-aanvraag doen bij UWV. De verzekeringsarts van UWV bepaalt dan of een werknemer nog kan werken. Komt de arts tot de conclusie dat de werknemer ondanks lichamelijke of psychische klachten (gedeeltelijk) kan werken, dan wordt de werknemer ook uitgenodigd voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Aan de hand van de beperkingen van de werknemer bekijkt de arbeidsdeskundige welk werk de werknemer wel en niet kan doen en wat dit betekent voor zijn inkomen. Hierna krijgen u en de werknemer bericht over zijn uitkering en re-integratiemogelijkheden.

Alleen informatie over arbeidsmogelijkheden

Vanaf 1 januari 2014 ontvangt u bij de beslissing over een WIA- of Ziektewetuitkering ook het rapport van de arbeidsdeskundige. In het rapport licht de arbeidsdeskundige de beslissing over de uitkering toe. Op die manier weet u op welke informatie de beslissing is gebaseerd. In het rapport staat geen medische informatie over de aard van de ziekte of de oorzaak van de beperkingen. Er wordt alleen in aangegeven wat de werknemer – gezien zijn beperkingen – nog voor arbeidsmogelijkheden heeft.

Werkplek aanpassen aan mogelijkheden werknemer

Voor eigenrisicodragers is het erg belangrijk om te weten op welke informatie UWV zich baseert voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Eigenrisicodragers draaien immers zelf op voor de kosten van een WGA- of Ziektewetuitkering. Maar ook als u niet voor het eigenrisicodragerschap heeft gekozen, is het belangrijk om te weten of de werknemer nog in zijn eigen functie aan de slag kan en of u aanpassingen moet doen aan de werkplek of de taken van de werknemer.