Arbeidsdeskundige adviseert over re-integratie

3 april 2013 | Door redactie

U bent verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Tijdens de re-integratie kunt u een arbeidsdeskundige om advies vragen. Hij brengt de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer in kaart. Zo weet u welk werk hij nog kan uitvoeren. Ook kan de deskundige uw re-integratieactiviteiten beoordelen. U weet dan of u op de goede weg zit of dat u te weinig inspanningen heeft geleverd.

Als werkgever moet u zich inzetten voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Zeker bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het belangrijk dat u voldoende aandacht besteedt aan re-integratie. Tijdens de re-integratie kunt u een arbeidsdeskundige vragen om onderzoek te doen naar de belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. De arbeidsdeskundige legt zijn bevindingen vast in een rapportage.

Advies over re-integratie tweede spoor

De deskundige kan in kaart brengen of de werknemer zijn eigen werk of andere passende werkzaamheden kan verrichten. Daarbij kan hij advies geven over eventuele aanpassingen van de werkplek om de werknemer aan het werk te kunnen houden. Zijn er geen mogelijkheden meer binnen uw organisatie, dan kan de arbeidsdeskundige adviseren om re-integratie twee spoor te starten. U gaat dan op zoek naar passend werk bij een andere organisatie.

Laat uw re-integratie-inspanningen beoordelen

Het arbeidsdeskundig onderzoek vormt een goede aanvulling op uw re-integratiedossier. Bovendien kan de arbeidsdeskundige uw re-integratie-inspanningen onder de loep nemen zodat u weet of u zich voldoende heeft ingezet voor de re-integratie. U kunt dan op tijd bijsturen en voorkomen dat UWV of de kantonrechter later oordeelt dat u tekort bent geschoten bij de re-integratie. Dit kan u een hoop kosten besparen.
De kans is groot dat uw arbodienst beschikt over een arbeidsdeskundige.