Beroepsziekten vaak niet gerapporteerd

18 augustus 2014 | Door redactie

De Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben laten onderzoeken in welke mate bedrijfsartsen melding maken van beroepsziekten. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de bedrijfsartsen de beroepsziekten nooit meldt.

Als een bedrijfsarts een beroepsziekte constateert, is hij wettelijk verplicht om deze beroepsziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit is bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet. Melden alle bedrijfsartsen netjes de beroepsziekten die ze zijn tegengekomen, dan beschikt het NCvB over een volledig overzicht van alle beroepsziekten en hun frequentie. Met dit overzicht wil het NCvB onder andere de preventie en behandeling van beroepsziekten verbeteren.

46% van bedrijfsartsen meldt nooit beroepsziekte

Vorig jaar bleek echter dat maar een klein gedeelte van de bedrijfsartsen de geconstateerde beroepsziekten had gemeld. De Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg lieten hier daarom verder onderzoek naar doen. De resultaten van het onderzoek (pdf) geven aan dat 46% van de bedrijfsartsen nooit melding maakt van een beroepsziekte. Ongeveer 30% geeft wel jaarlijks de beroepsziekten aan.

Beroepsziekten niet gemeld vanwege tijdgebrek

In het onderzoek is ook aan de bedrijfsartsen gevraagd waarom zij geconstateerde beroepsziekten niet melden. Sommige artsen laten dit na vanwege tijdgebrek. Ze kunnen de tijd die het kost om een melding te maken ook nergens declareren. Toch hoort het melden van beroepsziekten gewoon bij het takenpakket van de bedrijfsarts. Het NCvB heeft geconstateerd dat sinds het onderzoek het aantal meldingen van beroepsziekten flink is toegenomen. Om dit verder te verbeteren, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SER om advies gevraagd.