Bewegen bevordert herstel na whiplash

24 april 2015 | Door redactie

Dat bewegen belangrijk is om gezond te blijven, wordt steeds duidelijker. Maar ook voor het herstel van allerlei aandoeningen zoals een whiplash, is beweging vaak beter dan complete rust houden. Onderzoek laat zien dat inactiviteit juist tot slijtage van het bewegingsapparaat leidt.

Werknemers die klachten hebben aan het bewegingsapparaat kunnen als gevolg daarvan verzuimen. Dat kan uitmonden in langdurig verzuim. Denk aan werknemers die klachten hebben als gevolg van een whiplash. Uit recent onderzoek blijkt dat beweging bij dit soort aandoeningen een belangrijke factor is voor een goed herstel. Juist complete rust (dus inactiviteit) zou slijtage van het bewegingsapparaat bevorderen. Niet alleen spieren maar ook gewrichten hebben te lijden onder inactiviteit. Ze verliezen aan kracht en vervetten en dat zorgt dat bewegen pijn kan gaan doen.

Bewegingsprogramma met oefeningen

Die pijn heeft dan weer tot gevolg dat mensen de neiging hebben rust te nemen en beweging te vermijden. Voor werknemers die moeten re-integreren, moet u dit zien te voorkomen. Whiplash-patiënten zijn al gauw een paar weken tot maanden uit de roulatie. Juist bij deze aandoening is gebleken dat door beweging vervetting van de nekspieren verdwijnt, de spierkracht toeneemt en de pijn vermindert. Stimuleer het volgen van een bewegingsprogramma waarin de werknemer gedurende een aantal weken gerichte lichamelijke oefeningen doet. Geef goede voorlichting en vraag de bedrijfsarts om suggesties voor werkplekaanpassingen, eventueel na een bedrijfsbezoek.