Bij onvoldoende re-integratie loon doorbetalen

6 maart 2013 | Door redactie

Voldoet u niet aan uw re-integratieverplichtingen, dan legt UWV uw organisatie een loonsanctie op. U moet dan in principe 70% van het loon doorbetalen. Staan er in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken over de hoogte van de loonsanctie, dan moet u mogelijk meer loon doorbetalen.

In een recente rechtszaak stond de hoogte van de loonsanctie centraal. Een werkgever kreeg een loonsanctie opgelegd, omdat hij onvoldoende had meegewerkt aan de re-integratie van zijn zieke werknemer. De werkgever betaalde tijdens de loonsanctie 70% van het loon door, maar de werknemer vond dit onvoldoende.

Wet stelt: 70% loon doorbetalen

De zieke werknemer had de eerste 104 weken van zijn arbeidsongeschiktheid 100% van zijn loon ontvangen en hij vond dat hij in het derde jaar ook recht had op zijn volledige salaris. Volgens de werknemer was deze loondoorbetalingsplicht door de loonsanctie gewoon verlengd.

De rechter stelde de werkgever echter in het gelijk. In de wet staat namelijk dat een werkgever bij een loonsanctie verplicht is om 70% van het loon door te betalen. Aangezien er in de cao of arbeidsovereenkomst geen afspraken waren gemaakt om méér dan 70% van het loon te betalen, voldeed de werkgever op dat punt aan zijn verplichtingen.
Kantonrechter Zwolle, 23 januari 2013, LJN: BZ0922