Chronisch zieke werknemer soms wel ontslaan

20 januari 2012 | Door redactie

Als een werknemer ziek wordt, ontstaat er een opzegverbod en mag u de arbeidsovereenkomst met deze zieke werknemer gedurende de twee jaar loondoorbetalingsplicht niet beëindigen. Maar als u alle re-integratiemogelijkheden volledig heeft benut en uw onderneming ervaart roosterproblemen door het steeds terugkerende verzuim van de werknemer, dan kan dit soms toch een goede reden voor ontbinding zijn.

Kortgeleden bepaalde de kantonrechter in Breda dat een chronisch zieke werkneemster van een huisartsenpost toch mocht worden ontslagen. De vrouw leed aan obesitas morbide en was in 2007 na een maagverkleining ziek uitgevallen. Na de operatie was ze weer gedeeltelijk aan het werk gegaan, maar verzuimde daarna regelmatig. Vanwege complicaties moest ze opnieuw medische behandelingen ondergaan.

Verzuim leidde tot grote roosterproblemen

Op 5 juli 2011 deed haar werkgever een voorstel om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werkgever vond namelijk dat de (kleine) onderneming grote problemen ondervond van het verzuim. De werkneemster was twee jaar na de eerste ziekteperiode van 104 weken namelijk nog steeds niet volledig hersteld. Met het oog op nog uit te voeren operaties zou ze dat ook niet binnen afzienbare tijd zijn. Het verzuim leidde tot grote roosterproblemen, waardoor collega’s vaak werk moesten overnemen. De werkgever zag voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer zitten. De werkneemster weigerde echter mee te werken aan het beëindigingsvoorstel, waarna de werkgever besloot haar op non-actief te stellen en een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Voortzetting kon niet worden verlangd

Volgens de kantonrechter ondervond deze kleine onderneming zo veel roosterproblemen, onverwachte uitval en onzekerheid over het herstel van de werkneemster, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet kon worden verlangd. Omdat de werkgever ook alle re-integratieverplichtingen was nagekomen, werd de arbeidsovereenkomst ontbonden. De werkneemster kreeg wel een ontslagvergoeding van € 12.500.
Rechtbank Breda, 23 september 2011, LJN: BT6716