Chronisch zieken aan het werk houden

18 maart 2016 | Door redactie

Momenteel heeft één op de vijf mensen uit de beroepsbevolking één of meerdere chronische ziekten. Het aantal chronisch zieken zal de komende jaren toenemen (tot zeven miljoen in 2030). Daarom brengt de SER advies uit over hoe werkgevers en andere betrokkenen chronische zieke werknemers aan het werk kunnen houden.

De ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hadden een adviesaanvraag bij de Sociaal-Economische Raad (SER) ingediend over werk en chronisch zieken. De SER heeft zijn advies ‘Werk: van belang voor iedereen - Een advies over werken met een chronische ziekte’ nu afgerond. Veel chronisch zieken zijn gewoon aan het werk en dat gaat nu goed. Het is echter wel belangrijk om ervoor te zorgen dat ze aan het werk kunnen blijven.

Voorzieningen voor werkaanpassingen

Volgens de SER is het daarom noodzakelijk om er vroeg bij te zijn. Zo moeten er preventieve maatregelen (tool) komen om belemmeringen en uitval te voorkomen. Er is meer aandacht nodig voor de bestaande regels. Denk daarbij aan de arboregels en bestaande subsidieregelingen. Zo kunnen werkgevers vaker voorzieningen voor bijvoorbeeld werkaanpassingen gebruiken. Vergoedingen daarvoor zijn te regelen via UWV. De SER pleit dus niet zozeer voor het invoeren van extra regels, maar wel  voor extra ondersteuning voor werkenden met een chronische ziekte

Bedrijfsarts moet meer zichtbaar zijn

Ook het voeren van de dialoog op de werkvloer is noodzakelijk. Dat betekent dat de leidinggevende en de chronisch zieke werkende continu met elkaar in gesprek moeten blijven. De bedrijfsarts kan bijdragen aan het creëren van een veilig klimaat voor deze gesprekken. De bedrijfsarts en andere arboprofessionals zouden sowieso meer zichtbaar moeten. Dit  kunnen zij bereiken door bijvoorbeeld open spreekuren te houden en meer aandacht te besteden aan preventie.
De SER heeft het volledige ontwerpadvies (pdf) en een publieksversie (pdf) beschikbaar gesteld voor inzage. Het is nu aan de overheid om te kijken wat ze met dit advies gaan doen.