Chronisch zieken langer aan het werk door aanpassingen arbeid

15 maart 2018 | Door redactie

Mensen met een chronische ziekte ervaren hun leven als zinvoller als zij een baan hebben. Werkgevers kunnen bijdragen door passend werk aan te bieden zodat mensen met een aandoening of een beperking aan het werk kunnen blijven.

Voor mensen met een chronische aandoening of beperking is het belangrijk om te (blijven) werken, blijkt uit een onderzoek (pdf) van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. Werkgevers moeten zich meer inspannen om dat mogelijk te maken. 63% van chronisch zieke werknemers ervaart namelijk knelpunten in zijn werk. Een daarvan is dat zij geen passend werk doen en onder of boven hun niveau moeten werken. Ook werkstress en persoonlijke belemmeringen zijn obstakels. Werknemers moeten hier wel over praten. 20% van de werknemers is niet open over zijn aandoening of beperking, meestal uit angst of schaamte. In zo’n geval kan de werkgever ook geen oplossingen aandragen.

Werknemer in dienst

Werkgevers kunnen deze knelpunten wegnemen. Om werknemers met een chronische ziekte aan het werk te houden, kan de werkgever:

  • de inhoud van de arbeid aanpassen;
  • de duur van de arbeid aanpassen;
  • flexibele werktijden hanteren;
  • de werkplek aanpassen;
  • aansturen op een goede afstemming van werkzaamheden met de leidinggevende;
  • advies (laten) geven over de voorzieningen en regelingen die er zijn voor werknemers met een aandoening of beperking en mogelijkheid geven om deze ondersteuning zelf in te kopen via een persoonsgebonden budget.

Meer informatie, tips en tools zijn te vinden op de website werk en chronisch ziek.