Controleer de werkwijze van uw verzuimbureau

30 maart 2012 | Door redactie

Verzuimbureaus kunnen u veel werk uit handen nemen. Ze verwerken de ziekmelding van uw medewerkers en houden contact met de zieke in verband met de re-integratie. U zult echter goed in de gaten moeten houden of zo’n verzuimbureau zich daarbij aan de regels in de Arbowet houdt. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft hierover klachten ontvangen en is een onderzoek gestart.

De medische informatie van een medewerker valt onder het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Het verstrekken van medische informatie aan derden is dan ook een schending van de privacy. Ook staat in de Arbowet dat alleen een bedrijfsarts naar medische gegevens van een zieke medewerker mag vragen en deze mag registreren. Callcentermedewerkers van verzuimbureaus zijn hiertoe dus niet bevoegd.

Verzuimbureaus zetten medewerkers onder druk

Uit de klachten die het CBP heeft ontvangen, blijkt dat callcentermedewerkers van verzuimbureaus medische informatie opvragen bij medewerkers. Ze zetten bovendien medewerkers onder druk om zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. De bureaus beloven tenslotte dat ze ervoor zullen zorgen dat het ziekteverzuim afneemt. Vervolgens leggen de callcentermedewerkers de medische gegevens vast in een digitaal dossier. In de praktijk wil het nog wel eens gebeuren dat deze dossiers op het bureau van de werkgever belanden. Ook de werkwijze van Verzuim Reductie bv – het grootste arbobedrijf van Nederland – is in opspraak geraakt. Hierover zond het actualiteitenprogramma Zembla (VARA) een documentaire uit. FNV Bondgenoten heeft inmiddels een online meldpunt opgericht waar medewerkers tot 23 april 2012 klachten over het verzuimbedrijf kunnen indienen.

Meldpunt FNV

Werkt u samen met een (zelfstandige) verzuimorganisatie, vraag uw medewerkers dan naar hun ervaring met het bureau. Verwijs ze bij klachten naar het meldpunt van FNV of laat ze een klacht indienen bij het CBP via het signaalformulier. Meer informatie over de rechten van de zieke medewerker is te vinden op de site van het CBP onder privacy van de zieke werknemer of in het uitgebreide rapport ‘De zieke werknemer'.