Deskundigenoordeel UWV bij ontslag gratis

12 augustus 2015 | Door redactie

Sinds 1 juli 2015 bent u verplicht een deskundigenoordeel van UWV te overleggen als u een werknemer ontslaat vanwege veelvuldig ziekteverzuim of het niet meewerken aan zijn re-integratie. Het aanvragen van zo’n deskundigenoordeel is gratis.

Door de hervorming van het ontslagrecht moet u een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid sinds 1 juli 2015 verplicht indienen bij UWV. Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim of het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen verloopt via de kantonrechter. Hierover kon u lezen in het bericht ‘Ontslagroute bij frequent en langdurig verzuim’. Dient u zo’n ontslagaanvraag in bij de kantonrechter, dan bent u verplicht een deskundigenoordeel van UWV te overleggen.

Deskundigenoordeel gratis bij ontslagaanvraag wegens ziekte

Omdat de bovenstaande maatregel niet tot hoge kosten voor werkgevers mag leiden, is in een wijziging van de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 (pdf) opgenomen dat het deskundigenoordeel gratis is als de werkgever dit nodig heeft voor een ontslagaanvraag wegens ziekte bij de kantonrechter. Vraagt u een deskundigenoordeel om een andere reden aan, dan bent u het normale tarief van € 400 verschuldigd.