Duurzame inzetbaarheid levert geld op

18 oktober 2012 | Door redactie

Werkgevers besparen geld door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Daalt het ziekteverzuim hierdoor met 1%, dan levert dat de werkgever ongeveer € 400 per werknemer per jaar op. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris De Krom van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendmaakte bij de start van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat duurzame inzetbaarheid geld oplevert. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard in kosten. Dat komt neer op zo’n € 400 per jaar per werknemer. Daarnaast zorgen gezonde werknemers voor een hogere productiviteit. Als de productiviteit door duurzaam werken met 1% toeneemt, levert dat een organisatie met 100 medewerkers € 95.000 per jaar extra omzet op.

Ervaringen delen over duurzame inzetbaarheid

Als onderdeel van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’ heeft het ministerie SWZ de website duurzameinzetbaarheid.nl in het leven geroepen. Hier delen werkgevers hun ervaringen met duurzame inzetbaarheid en u vindt er voorbeelden met berekeningen. Ook kan de werkgever zich inschrijven voor bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid in verschillende regio’s van het land en voor verschillende bedrijfstakken. Op dit moment richt de campagne zich op werkgevers, later komt er ook een campagne voor werknemers.

Actie ondernemen voor gezonde werknemers

Werkgevers zullen steeds meer moeten gaan inzetten op duurzame inzetbaarheid. De toenemende vergrijzing op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de beroepsbevolking krimpt en dat de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt. Met behulp van deze cijfers en de ervaringen van andere werkgevers stimuleert u de werkgever om zich in te spannen voor de gezondheid, productiviteit en scholing van de werknemers. Zo blijven de werknemers goed functioneren tot aan hun pensioen.