Een loonsanctie van UWV voorkomen

14 oktober 2013 | Door redactie

Als één van uw medewerkers langere tijd ziek wordt, moet u het een en ander regelen. U moet uw medewerker begeleiden en weer zo snel mogelijk aan het werk helpen. Houdt u zich hierbij niet aan de regels, dan kan UWV uw organisatie een loonsanctie opleggen. Dat wilt u natuurlijk voorkomen want zo’n loonsanctie kan een behoorlijke kostenpost zijn.

Om te voorkomen dat UWV uw organisatie een loonsanctie oplegt, is het belangrijk dat u een zieke medewerker goed begeleidt bij zijn re-integratie. Daarbij moet u zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Zo’n loonsanctie betekent dat u na de wettelijke verplichting tot loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren een extra periode (maximaal één jaar lang) het loon moet betalen. Uw re-integratieverplichtingen worden hiermee voor diezelfde extra duur verlengd. Ook heeft een loonsanctie invloed op het moment waarop het dienstverband kan eindigen.

Re-integratie volgens de Wet verbetering poortwachter

Let bij de re-integratie van een zieke medewerker goed op de volgende punten:

  • Bij de re-integratie in spoor 1 bent u verplicht uw medewerker te herplaatsen in zijn eigen functie (eventueel aangepast) of ander passend werk binnen uw organisatie. Het gaat hierbij om een duurzame herplaatsing, voor onbepaalde tijd waarmee uw medewerker minimaal 65% van zijn vroegere loon kan verdienen.
  • Is medewerker ongeschikt om zijn eigen werk uit te voeren, dan moet u dit goed kunnen onderbouwen. Neem daarbij ook de functieomschrijving, de belasting in het werk, de belastbaarheid van de zieke medewerker volgens de bedrijfsarts en de aanpassingsmogelijkheden van zijn werk op.
  • Is re-integratie binnen uw eigen organisatie niet mogelijk, dan moet u werk voor uw medewerker vinden bij een andere werkgever (re-integratie in spoor 2). Dit is voor minimaal een half jaar aansluitend aan de periode dat uw medewerker twee jaar ziek is geweest. Dit traject moet u tijdig inzetten, dus zodra u weet dat re-integratie in spoor 1 niet mogelijk is en uiterlijk als uw medewerker bijna één jaar ziek is (eerstejaarsevaluatie).
  • Alleen de bedrijfsarts mag de medische gegevens van uw medewerker inzien en opslaan. De werkgever moet zich richten op de belastbaarheid van de medewerker. Zorg dus dat u weet wat uw medewerker nog wél kan. Zo kunt u de privacy van de medewerker respecteren – u vraagt immers niet om medische gegevens – maar kunt uw re-integratieplan wel voldoende afstemmen op de medewerker. Aan vage omschrijvingen heeft u niets. Bovendien zal UWV een eventuele urenbeperking op basis van vage omschrijvingen niet accepteren.