Eerder inzetten arbeidsdeskundige verkort verzuimduur

21 juni 2022 | Door redactie

Als op een eerder moment tijdens het re-integratietraject een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, kan dat de duur van de arbeidsongeschiktheid verkorten. Toch gebeurt dit maar zelden. Dat was aanleiding voor een onderzoek onder bedrijfsartsen naar het effect.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft de resultaten van een onderzoek naar het effect van vervroegde inzet van de arbeidsdeskundige bij re-integratie van zieke werknemers gepresenteerd. Dit onderzoek moest uitwijzen of de meerwaarde van vervroegde inzet bij de re-integratie ook daadwerkelijk is gebleken. Uit eerdere onderzoeken was al een positief effect op de verzuimduur naar voren gekomen. Toch werd de maatregel nog niet breed toegepast. Daarom heeft het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) aan bedrijfsartsen gevraagd of zij dit effect op de verzuimduur kunnen bevestigen met waarnemingen in de eigen praktijk. 57% van de ondervraagde bedrijfsartsen gaf aan dat dat inderdaad het geval is.

Voorwaarden vroege inzet arbeidsdeskundige

Voor het onderzoek keek het AKC ook naar de omstandigheden waarin vroegtijdige inschakeling van de arbeidsdeskundige meerwaarde voor de verzuimduur had. Voor een zinvolle vroege inzet van de arbeidsdeskundige noemen bedrijfsartsen onder andere de volgende voorwaarden:

  • bij blijvende beperkingen;
  • bij frequent verzuim;
  • bij dreigend langdurig verzuim;
  • de bedrijfsarts moet er altijd bij betrokken zijn;
  • werkgever, werknemer en bedrijfsarts moeten openstaan voor mogelijkheden buiten de functie;
  • aanwezigheid van een duidelijke prognose en/of redelijk stabiel ziektebeeld.

Belangrijke aandachtspunten bij de inzet van een arbeidsdeskundige zijn dat de werknemer de eigen regie moet kunnen blijven houden en dat er voldoende afstemming en overleg is tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.