Eigenrisicodrager worden, durft u het aan?

9 november 2015 | Door redactie

Een langdurig zieke medewerker moet u niet alleen op de werkvloer missen, maar kost uw organisatie ook geld. Het is daarom de moeite waard om u eens te verdiepen in de financiële kanten van ziekteverzuim. Heeft u alle kostenposten op een rijtje gezet, dan kunt u ook beter bepalen of u geld bespaart als uw organisatie eigenrisicodrager wordt.

Het liefst wilt u natuurlijk dat medewerkers helemaal niet ziek worden. Preventie – in de vorm van een prettige en gezonde werkomgeving – is uiteindelijk de beste manier om de kosten van verzuim en re-integratie te beperken. Toch is het ook zinvol om te bepalen of u zelf het risico van verzuim en re-integratie wilt dragen of dat risico publiek of privaat wilt verzekeren. Als eigenrisicodrager betaalt u minder arbeidsongeschiktheidspremies, maar draagt u in principe ook zelf het risico van verzuim en re-integratie van (ex-)werknemers. Wat voor uw organisatie het best en goedkoopst is, valt niet zomaar te zeggen. 

Wet- en regelgeving rondom ziekte en verzuim

Om tot een goede beslissing te komen, moet u op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving rondom ziekte en verzuim: de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, de verschillende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het eigenrisicodragerschap voor de ZW (Ziektewet) en de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). MT Rendement heeft het allemaal op een rijtje gezet in het themadossier ‘Bespaar flink op ziektekosten’ dat dinsdag 10 november 2015 bij abonnees op de mat valt.