Er is nog veel mis met verzuimbegeleiding

1 november 2013 | Door redactie

Uit het Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten blijkt dat de privacy van zieke werknemers nog steeds op grote schaal geschonden wordt. Casemanagers spelen voor doktertje en werknemersgegevens worden niet vertrouwelijk behandeld. Ook vragen verzuimbedrijven nog te vaak naar medische informatie, terwijl alleen de bedrijfsarts dit mag doen.

In het bericht ‘Arbodienst moet privacy werknemer respecteren’ las u al dat u rekening moet houden met de privacyregels rond zieke werknemers. Uit de resultaten van het Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten blijkt nu dat de privacy regelmatig wordt geschonden door verzuimbedrijven, casemanagers en werkgevers. Ook blijkt dat casemanagers een medisch oordeel geven over de ziekte, terwijl dit is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Het meldpunt was van 13 februari tot 1 oktober geopend.

Casemanager mag geen medisch oordeel geven

Ruim 6.000 werknemers hebben hun reactie achtergelaten bij het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Uit de resultaten van het meldpunt blijkt dat bij 73% van de werknemers door verzuimbedrijven is gevraagd naar medische gegevens. Verder gaf de casemanager bij 39% van de werknemers een medisch advies over de ziekte en het herstel. Zowel het vragen naar medische informatie als het geven van een oordeel over arbeidongeschiktheid zijn taken die uitsluitend bij de bedrijfsarts liggen.

Werkgever is vooral gericht op kostenbesparing

Ook worden de gegevens van de zieke werknemer vaak niet vertrouwelijk behandeld. Soms werden de medische gegevens direct doorgespeeld aan de werkgever. Volgens FNV Bondgenoten vormt het kortetermijndenken van werkgevers een groot probleem. Zij zijn te veel gericht op het snel aan het werk krijgen van werknemers om kosten te besparen. Op de lange termijn kan dit het verzuim juist in de hand werken, omdat werknemers niet volledig herstellen.