Expertpanel helpt bij re-integratie na kanker

6 februari 2013 | Door redactie

Medewerkers die door een ziekte zoals kanker uitvallen, staan op z’n zachtst gezegd voor een uitdaging. Veel medewerkers en werkgevers hebben dan ook vragen over zaken zoals re-integratieverplichtingen, vakantie en verlof, verzekeringen en de WIA-beoordeling. Voor dit soort vragen kunt u nu terecht bij het ‘Werkkracht bij kanker expertpanel’.

Gedurende de eerste twee ziektejaren moet u zich samen met de zieke medewerker inspannen voor re-integratie. De moeilijke en onzekere periode waarin iemand zich met kanker bevindt, roept veel vragen op, zowel bij medewerkers als bij werkgevers. Om hierin steun te bieden, heeft Re-turn het ‘Werkkracht bij kanker expertpanel’ opgericht. Hier kunt u terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen zoals re-integratieverplichtingen, vakantie en verlof, verzekeringen en de WIA-beoordeling.
Het panel van experts – bestaande uit onder andere een arbeidsjurist, een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts – zal de meest gestelde vragen beantwoorden en de antwoorden publiceren op de website van Re-turn.

Werkkracht bij kanker expertpanel steunt zieke medewerker

Het ‘Werkkracht bij kanker expertpanel’ heeft als doel om specialistische ondersteuning te bieden aan mensen met kanker. Het panel richt zich vooral op de mogelijkheden van werkhervatting na kanker om het werkvermogen zo goed mogelijk te benutten en onnodige uitkeringen te voorkomen.
Wijs ook uw zieke medewerker op het ‘Werkkracht bij kanker expertpanel’. Het panel kan hem ondersteunen bij zijn herstel en onduidelijkheden wegnemen.