Gebruiksvriendelijke vernieuwde Verzuimmelder

17 april 2014 | Door redactie

Het is nu makkelijker voor werkgevers om verzuim te melden via de Verzuimmelder van UWV. De Verzuimmelder is namelijk gebruiksvriendelijker gemaakt, waardoor het melden van verzuim simpeler is geworden. Ook weten gebruikers de vernieuwde versie sneller te vinden en sluit de vormgeving nu aan bij die van het werkgeversportaal.

De Verzuimmelder van UWV is in een nieuw jasje gestoken. Met de vernieuwde Verzuimmelder is het gebruiksgemak van het digitale ziekmeldingssysteem toegenomen. Het blijft mogelijk om de werknemers digitaal ziek te melden, maar dit zal nu eenvoudiger zijn om te doen.

Ziekte door zwangerschap of orgaandonatie doorgeven

U gebruikt de Verzuimmelder onder andere voor het doorgeven van langdurig ziekteverzuim. Dit doet u na 42 weken. Als werknemers in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als een werkneemster ziek is als gevolg van haar zwangerschap of als een werknemer ziek is door orgaandonatie, moet u dit al eerder doorgeven aan UWV. In de vaktool ‘Ziekmelding van langdurige zieken bij UWV’ vindt u precies wanneer u deze werknemers uiterlijk bij UWV moet ziekmelden.

Doorgeven van verzuim via de Verzuimmelder

Maakt u voor de meldingen aan UWV nog gebruik van de formulieren op de website van UWV, maar wilt u liever digitaal de verzuimmeldingen van uw zieke werknemers doen, dan kunt u daarvoor een account aanmaken. UWV handelt uw aanvraag voor het werkgeversportaal en de bijbehorende Verzuimmelder binnen één week af.