Geef eigenrisicodragerschap WGA op tijd door

18 maart 2013 | Door redactie

Wil uw onderneming per 1 juli 2013 eigenrisicodrager voor de WGA worden, of het eigenrisicodragerschap juist beëindigen, dan moet u dit vóór 1 april doorgeven aan de Belastingdienst. Deze wijziging moet u namelijk minimaal dertien weken voor inwerkingtreding melden.

Eén van de premies werknemersverzekeringen die u ieder aangiftetijdvak afdraagt, is de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Werknemers die gedeeltelijk of niet-blijvend arbeidsongeschikt zijn, krijgen na twee jaar ziekte een uitkering van UWV, die u via de WGA-premie meefinanciert. U kunt ook eigenrisicodrager voor de WGA worden. Uw onderneming betaalt dan geen gedifferentieerde WGA-premie, maar als werknemers recht hebben op een WGA-uitkering, draait uw onderneming daarvoor op.

Eigenrisicodragerschap wijzigen met formulier fiscus

Als u eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden, moet u dit uiterlijk 31 maart doorgeven aan de fiscus. Gebruik hiervoor het formulier van de Belastingdienst (pdf). Houd hierbij wel rekening met het inlooprisico: ook bestaande WGA-uitkeringen – die dan nog door UWV worden betaald – komen voor uw rekening op het moment dat uw onderneming eigenrisicodrager wordt.

Ex-eigenrisicodrager blijft nog tien jaar verantwoordelijk

Is uw onderneming al eigenrisicodrager en wilt u dit beëindigen, gebruik ook dan het formulier van de fiscus. Wel moet u er dan rekening mee houden dat het eigenrisicodragerschap nawerkt, het zogenoemde uitlooprisico. Dit betekent dat uw onderneming tien jaar lang verantwoordelijk blijft voor de resterende duur van lopende WGA-uitkeringen. UWV neemt de betaling van bestaande uitkeringen dus niet direct van u over.
Dit geldt overigens ook voor werknemers die onder uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden, maar pas in de WGA belanden nadat u geen eigenrisicodrager meer bent. Een zieke werknemer komt immers pas na in principe 104 weken loondoorbetaling in aanmerking voor een WGA-uitkering. Dit risico komt dan dus ook voor uw rekening.