Help werknemers om overgewicht tegen te gaan

19 januari 2012 | Door redactie

In Amerika heeft 34% van de bevolking een ernstige vorm van overgewicht (obesitas). Ook in Nederland kampen steeds meer werknemers met overgewicht. Werknemers met overgewicht verzuimen gemiddeld vaker dan hun collega’s zonder overgewicht. Uw bestuurder kan een aantal maatregelen nemen om een gezonde levensstijl binnen de organisatie te promoten en zo het ziekteverzuim te verlagen.

Volgens de Hartstichting is 50% van de Nederlanders te zwaar. Uit een onderzoek van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat het aantal Nederlanders met een ernstige vorm van overgewicht (obesitas) in 20 jaar is verdubbeld. Daardoor kampte 12% van de Nederlanders in 2009 met obesitas. Volgens de Hartstichting ligt dit percentage ondertussen op 14%.

Gezondheid en vitaliteit steeds belangrijker

De verantwoordelijkheid voor overgewicht ligt allereerst bij de werknemer zelf, maar ook werkgevers moeten zich maatschappelijke gezondheidsproblemen steeds meer aantrekken. Het ziekteverzuim kan onder andere omlaag door met het overgewicht in uw organisatie aan de slag te gaan. Omdat werknemers steeds langer moeten doorwerken, worden gezondheid en vitaliteit steeds belangrijker.
Op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft uw OR instemmingsrecht. Om een gezond eetpatroon te stimuleren, kan uw organisatie streven naar gezondere maaltijden in de bedrijfskantine. Ook voorlichting en campagnes kunnen helpen. De werkgever stelt zo de juiste middelen beschikbaar en dit versterkt zijn imago van goed werkgever.

Arbeidsongeschikt door ernstig overgewicht

Dat overgewicht verregaande consequenties kan hebben, blijkt uit een recente rechtszaak. Een werkgever wilde de arbeidsovereenkomst met een werknemer met ernstig overgewicht beëindigen. Door aanhoudende arbeidsongeschiktheid van de werknemer en een aantal geplande operaties, zag de werkgever geen mogelijkheden voor de lange termijn meer. Hoewel overgewicht een chronische ziekte is, kreeg de werkgever gelijk en werd de arbeidsovereenkomst ontbonden. Wel kreeg de werknemer een vergoeding toegekend.
Rechtbank Breda, 23 september 2011, LJN: BT6716